۰۴ : ۱۶ - شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۷ Saturday  23   June   2018  | 
کد خبر: ۲۳۱۰
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۰ - ۱۲ دی ۱۳۹۵

در يكي، دو سال گذشته و بعد از اجرايي شدن برجام، خودروسازها در بازار سرمايه با پشتيباني شانتاژ خبري با رونق چشمگيري روبه‌رو شدند اما بعد از گذشت چند دوره گزارش‌دهي، مشخص شد كه بسياري از آن اخبار و اطلاعات تاثير عميقي در عملكرد شركت‌ها نداشته و بر اين اساس نمادهاي اين صنعت از رشد دوره‌هاي اخير خود عقب نشستند تا جايي كه در 6 ماهه گذشته، قيمت اغلب نمادهاي اين شركت در يك دامنه كسل‌كننده در نوسان بودند.

به گزارش اقتصادوما به نقل از تعادل، بررسي صورت‌هاي مالي چهار شركت مهم در بازار سرمايه ازجمله ايران خودرو، سايپا، زامياد و پارس خودرو نشان مي‌دهد كه اين شركت‌ها آهسته و به صورت مرحله ‌به ‌مرحله درحال خروج از زيان‌هاي سال‌هاي گذشته هستند اما همچنان به شرايط مطلوبي دست نيافته‌اند.

شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا در سال‌هاي گذشته با زيان انباشته چندين هزار ميلياردي روبه‌رو بودند به طوري‌ كه مديران اين شركت‌ها مجاب شدند تا علاوه بر طرح مساله فروش بخشي از زيرمجموعه‌ها و سخت‌گيري‌هاي مدون براي كاهش هزينه از شدت زيان‌هاي موجود بكاهند.

 رشد آهسته از ركود به سوي رونق

ايران خودرو براساس گزارش 6 ماهه اعلام كرده كه در سود عملياتي و سود پس از كسر ماليات به توفيقاتي دست يافته است. همچنين سود عملياتي هر سهم شركت سايپا نيز 92 ريال گزارش شده كه سود پس از كسر ماليات اين شركت 13ريال است. همچنين شركت پارس خودرو با سرمايه 677 ميليارد توماني طي6 ماه منتهي به 31شهريور سال 1395 درآمد عملياتي معادل 546 ميليارد تومان داشت. اين درحالي است كه پيش‌بيني درآمد عملياتي سال 95 پارس خودرو معادل هزار و 669 ميليارد تومان برآورد شده است. اما زامياد در 6 ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه از زيان 20ميليارد توماني به زيان 78ميليارد توماني رسيد.

براساس اين گزارش در دوره‌هاي اخير نمادهاي خودرويي همچنان در باتلاق ركود دست و پا مي‌زنند و هنوز خبري از صعود آنها به گوش نمي‌رسد. به عبارت ديگر رشدهاي اخير سهام خودرويي‌ها بيشتر از ناحيه رسيدن به كف قيمت‌هاي حمايتي بوده و تحليل‌هاي بنيادي و حتي قراردادهاي منعقد شده با شركت‌هاي خارجي نتوانسته است، ريسك خريد سهام آنها را پوشش دهد. ناتواني صورت‌هاي مالي شركت‌هاي خودروسازي در بهبود ارزش سهام اين شركت‌ها از دو سو قابل پيگيري است. نخست آنكه اغلب صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها هنوز حسابرسي نشده و سهامداران نمي‌توانند با محوريت آنها اقدام به داد و ستد كنند كه اين خود مشكل اساسي گزارش‌هاي مالي اين شركت‌هاست و ديگر آنكه بسته بودن نمادهايي چون «خساپا»، «خكاوه»، ‌«ختوقا»، «خاور»، «خاهن»، «خوسار»، «خفتر»، ‌«خمحور»، «خمپويش» و ديگر نمادهاي متوقف به طور خودكار ريسك خريد آنها را افزايش داده و اين نمادها را از چشم بسياري از فعالان حقوقي و حقيقي بازار سهام انداخته است.

 بهبود عملكرد اما بي‌فايده در سود

بررسي صورت‌ مالي شركت‌ ساپيا در دوره منتهي به پايان شهريور ماه خبر از بهبود عملكرد اين شركت خودروسازي در سال جاري مي‌دهد اما كارنامه درخشان اين شركت، ماحصل اندكي را براي سرمايه‌گذاران سهام اين شركت رقم زده است. در ارزيابي گزارش مالي 6 ماهه شركت سايپا در دوره منتهي به پايان شهريور ماه سال 1395 با سرمايه 3هزار و 926ميليارد توماني، درآمد عملياتي 361ميليارد توماني را به ثبت رسانده كه اين مقدار نشان از پوشش 56 درصدي اين درآمد طي 6 ماه است. از سوي ديگر سود عملياتي هر سهم نيز 92 ريال گزارش شده كه اين مقدار سود پس از كسر ماليات تا 13ريال كاهش يافته است. نكته ديگري كه در صورت مالي شركت سايپا به چشم مي‌خورد، كاهش هزينه‌هاي متفرقه و هزينه‌هاي مالي است كه نسبت به صورت‌هاي مالي دوره مشابه سال گذشته كاهش يافته است. با اين وجود درحالي سود خالص قبل از كسر ماليات اين شركت در دوره 6 ماهه سال جاري به رقم 50 ميليارد تومان رسيده كه در دوره‌ مشابه سال گذشته با 221ميليارد تومان زيان همراه بود. با اين حال گزارش مالي اين شركت در ارائه ميزان فروش، رشد چنداني را نويد نمي‌دهد چراكه براساس آخرين گزارش حسابرسي 6 ماهه سال جاري رقم فروش 3هزار و 631 ميليارد تومان گزارش شده كه 41درصد از پيش‌بيني سال جاري را پوشش داده و در مدت مشابه سال گذشته نيز 2هزار و 433ميليارد تومان بوده كه اين مقدار 42درصد از پيش‌بيني همان سال را پوشش داده است.

 رشد 97 درصدي سود خالص هر سهم

شركت ايران‌خودرو با سرمايه هزار و 530 ميليارد تومان در رده‌ يكي از اثرگذارترين نمادهاي خودروسازي در بازار سهام است. بررسي صورت مالي حسابرسي نشده اين شركت، درآمدهاي عملياتي در پايان دوره 6 ماهه نخست سال جاري را رقمي برابر با 10هزار و 604 ميليارد تومان اعلام كرده كه اين مقدار نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته 29درصد رشد كرده است. ارزيابي گزارش مالي ميان‌دوره‌يي اين شركت نشان مي‌دهد، سود عملياتي اين شركت در 6 ماهه ابتداي سال نسبت به دوره مشابه در سال قبل حدود 97درصد رشد داشته و سود خالص آن 75درصد افزايش يافته است بنابراين سود خالص هر سهم با رشد 39درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل 32ريال گزارش شده است. با اين حال جز گروه‌هاي سوزوكي و رانا، ديگر محصولات ايران خودرو با افزايش فروش نسبت به دوره‌هاي قبل همراه بوده‌اند. به طوري‌ كه محصولات گروه پ‍ژو در 6 ماهه نخست سال جاري با فروش 5 هزار و 364ميليارد تومان همراه بوده كه اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 18.7درصدي را تجربه كرده است. گروه‌هاي سمند، فروش قطعات و لوازم، لوگان، دنا، وانت آريسان و دانگ فن هر يك نسبت به مدت مشابه سال قبل 47درصد، 31درصد، 156درصد، 19.54درصد، 248درصد و 100درصد رشد داشته‌اند. بررسي آمار فروش شركت ايران خودرو نشان مي‌دهد اين شركت در 6 ماهه نخست سال جاري تجربه‌يي بهتر از مدت مشابه سال 94 را تجربه كرده و با بهبود فروش و عملكرد روبه‌رو بوده است. به عبارت ديگر از افزايش فروش محصولات ايران خودرو مي‌توان به خوبي دريافت كه اقتصاد كشور به تدريج درحال خروج از ركود است و احتمال مي‌رود با توجه به قوت بازار خودرو در 6 ماهه دوم سال 95 صورت‌‌هاي مالي منتهي به پايان سال جاري از تعديل‌هاي مثبت خبر دهد.

 تعديل منفي خپارس

شركت پارس خودرو در صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌يي خود از بهبود فروش اين شركت در بيشتر محصولات توليدي خبر مي‌دهد اما صورت‌هاي سود و زيان ارائه شده چندان جذاب به نظر نمي‌رسد. اين شركت با سرمايه 677 ميليارد توماني طي6 ماه منتهي به 31شهريور سال 1395 درآمد عملياتي معادل 546 ميليارد تومان داشت. اين درحالي است كه پيش‌بيني درآمد عملياتي سال 95 پارس خودرو معادل هزار و 669 ميليارد تومان برآورد شده است. حال آنكه در صورت مالي حسابرسي شده اين شركت در سال گذشته آمده است كه درآمدهاي عملياتي منتهي به پايان اسفندماه سال 94 هزار و 705ميليارد تومان بود.  بنا بر صورت مالي اين شركت در 6 ماهه نخست سال جاري مجموع هزينه‌هاي گزارش شده، رقمي برابر با 214ميليارد تومان بوده كه اين مقدار نشان از كاهش هزينه‌ها نسبت به سال گذشته بوده است. با اين حال گزارش‌هاي مالي اين شركت در 6 ماهه منتهي به پايان شهريور ماه حكايت از تعديل‌هاي منفي اين شركت در سال جاري دارد.

 كاهش فروش زامياد

از ميان گروه‌هاي خودروسازي شركت زامياد وضعيت و شرايط چندان مساعدي ندارد. در صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌يي 6 ماهه اين شركت كه هنوز حسابرسي نشده است، شركت زامياد با كاهش توليد در برخي محصول‌ها و همان‌طور با كاهش فروش در برخي ديگر روبه‌رو بود. به طوري كه از انتشار ارقام مربوط به فروش برخي گرو‌ه‌هاي محصولي امتناع كرده و نمي‌توان تحليل دقيقي از وضعيت فروش اين شركت ارائه داد اما آنچه در صورت‌هاي مالي اين شركت هم‌اكنون قابل مشاهده است، كاهش فروش لوازم يدكي و وانت «NIتاخوگراف و فرمان دو تيكه ABS  و 6 دنده با ايموبلايزر» بوده كه مقادير فروش آنها در 6 ماهه سال 95 و 6 ماهه سال گذشته ذكر شده است. با توجه به وضعيت نامناسب شركت زامياد در فروش محصولات خود، ترازنامه‌هاي اين شركت نيز حال و روز چندان مطلوبي ندارد به طوري كه با كاهش 67 درصدي موجودي نقدي اين شركت در 6 ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه، سود انباشته اين شركت از زيان 20ميليارد توماني به زيان 78ميليارد توماني افزايش يافته است.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: