۰۶ : ۰۰ - يکشنبه ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ Sunday  25   August   2019  | 
کد خبر: ۴۹۱۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۴ - ۲۴ فروردين ۱۳۹۷
کارنامه هفتگی بازار طلا و ارز:

جهش دلار رسمی به 4200 تومان در بازار ارز؛ پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به 24 فروردین

به گزارش اقتصادوما، این هفته نرخ رسمی دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و در نهایت در پایان هفته با افزایش 11.06 درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به 4200 تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، این هفته سکه بهار آزادی با افزایش 2.5 درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به 1میلیون و 731 هزار تومان رسید. در این هفته قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران با افزایش 3.3 درصدی به 165.9 هزار تومان رسید.
این هفته انس جهانی طلا افزایش 0.82 درصدی قیمت را تجربه کرد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید××××××××××××××
پنج شنبه 23 فروردین: ساعت 15

پیشروی نرخ یورو (رسمی) در كانال ۵۱۰۰ تومانی در بازار ارز؛ پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ یورو (رسمی) با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش 0.38 درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به 5192 تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۰.۶ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.××××××××××××××
چهارشنبه ۲۲ فروردین: ساعت ۱۳

سقوط نرخ یورو به كانال ۶۱۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افت نرخ ها در بازار سکه و افزایش طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ یورو با سیر نوسانات رو به پایین مواجه شده و با افت ۶.۴۴ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۶۱۷۵ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۲.۹ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.

×××××××××××××××××
سه شنبه ۲۱ فروردین: ساعت ۱۶

افت نرخ یورو به كانال ۶۸۰۰ تومانی در بازار ارز؛ سقوط نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ یورو با سیر نوسانات رو به پایین مواجه شده و با افت ۲.۵۱ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۶۸۰۰ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۷.۹ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.

×××××××××××××××××
دوشنبه ۲۰ فروردین: ساعت ۱۴

جهش نرخ دلار  به كانال ۵۸۰۰ تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۵.۰۶ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۵۸۱۰ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۴.۳۴ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.

×××××××××××××××××
یکشنبه ۱۹ فروردین: ساعت ۱۵

جهش نرخ دلار  به كانال ۵۵۰۰ تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۷.۶۵ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۵۵۳۰ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۷.۱۲ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.

×××××××××××××××××
شنبه ۱۸ فروردین: ساعت ۱۳

صعود نرخ دلار  به كانال ۵۱۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افزایش نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۰.۸۴ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۵۱۳۷ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۰.۷۱ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.

×××××××××××××××××
کارنامه هفتگی بازار طلا و ارز:

افت دلار به کانال ۵۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به ۱۷ فروردین

به گزارش اقتصادوما، این هفته نرخ دلار با سیر نوسانات رو به پایین مواجه شد و در نهایت در پایان هفته با افت 0.16 درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به 5094 تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، این هفته سکه بهار آزادی با افزایش 2.93 درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به 1میلیون و 688 هزار تومان رسید. در این هفته قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران با افزایش 1.13 درصدی به 160.60 هزار تومان رسید.
این هفته انس جهانی طلا افزایش 0.1 درصدی قیمت را تجربه کرد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید××××××××××××××
کارنامه اسفندماه بازار طلا و ارز:

صعود 4.7 درصدی نرخ دلار در بازار ارز؛ صعود 5.7 درصدی نرخ سکه در بازار طلا

به گزارش اقتصادوما، در اسفندماه در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش 4.7 درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به 4875 تومان رسید. در بازار سکه و طلا، هر سکه بهار آزادی، 1 میلیون و 570هزار تومان قیمت خورد كه افزایش 5.7 درصدی را نسبت به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


××××××××××××××
کارنامه سال ۹۶ بازار طلا و ارز:

صعود ۳۰.۱درصدی نرخ دلار در بازار ارز؛ صعود ۳۴.۱ درصدی نرخ سکه در بازار طلا در سال ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادوما، در سال ۱۳۹۶ نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و در نهایت در پایان سال با افزایش ۳۰.۱ درصدی قیمت نسبت به نرخ سال ۱۳۹۵ به ۴۸۷۵ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، در سال ۱۳۹۶ سکه بهار آزادی با افزایش ۳۴.۱ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۱ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسید. 
در سال ۹۶ همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۳۲.۷ درصدی به ۱۵۲.۸ هزار تومان رسید.
در این سال انس جهانی طلا افزایش ۶.۲ درصدی قیمت را تجربه کرد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: