۰۸ : ۰۷ - دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ Monday  26   October   2020  | 
کد خبر: ۴۹۹۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۰ - ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
کارنامه هفتگی بازار طلا و ارز:
افزایش نرخ یورو غیررسمی در کانال ۷۵۰۰ تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به ۱۱خرداد

به گزارش اقتصادوما، این هفته نرخ غیر رسمی یورو با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و در نهایت در پایان هفته با افزایش ۱.۴۲ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۷۵۴۸ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، این هفته سکه بهار آزادی با افزایش ۶.۹۲ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۲میلیون و ۸۵ هزار تومان رسید. در این هفته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۴.۱۳ درصدی به ۱۹۶.۸هزار تومان رسید.
این هفته انس جهانی طلا افت ۰.۱۷ درصدی قیمت را به ۱۲۹۹.۴ دلار تجربه کرد.
جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید


××××××××××××××

چهارشنبه ۹ خرداد: ساعت ۱۳
پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ افزایش نرخ غیررسمی یورو به کانال ۷۵۰۰ تومانی در بازار ارز


به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به بالا مواجه شده و با افزایش  ۱.۰۸ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۷۵۱۲ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۰.۹۷ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


  ***********************

سه شنبه ۸ خرداد: ساعت ۱۸
پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ نزول نرخ غیررسمی یورو به کانال ۷۲۰۰ تومانی در بازار ارز

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به پایین مواجه شده و با افت  ۳.۳۱ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۷۲۵۰ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۳.۹۴ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


  ***********************

دوشنبه ۷ خرداد: ساعت ۱۳
پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ افزایش نرخ غیررسمی یورو به کانال ۷۵۰۰ تومانی در بازار ارز


به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به بالا مواجه شده و با افزایش  ۰.۵۸ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۷۵۰۴ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۱.۱۲ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.  ***********************

یکشنبه ۶ خرداد: ساعت ۱۳
نوسان اندک نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ افزایش نرخ غیررسمی یورو در کانال ۷۴۰۰ تومانی در بازار ارز


به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۰.۴۰ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۷۴۶۱ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۰.۵۱ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


  ***********************

شنبه ۵ خرداد: ساعت ۱۳
نوسان اندک نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ کاهش نرخ غیررسمی یورو در کانال ۷۴۰۰ تومانی در بازار ارز


به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به پایین مواجه شده و با افت ۰.۱۵ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۷۴۳۱ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۰.۰ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


  ***********************

کارنامه هفتگی بازار طلا و ارز:
افزایش نرخ یورو غیررسمی در کانال
۷۴۰۰ تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به ۴ خرداد

به گزارش اقتصادوما، این هفته نرخ غیر رسمی یورو با سیر نوسانات رو به پایین مواجه شد و در نهایت در پایان هفته با افزایش 0.35 درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به 7442 تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، این هفته سکه بهار آزادی با افزایش 4.22 درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به 1میلیون و 950 هزار تومان رسید. در این هفته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش 2.0 درصدی به 189.0 هزار تومان رسید.
این هفته انس جهانی طلا افزایش 0.94 درصدی قیمت را به 1305.2 دلار تجربه کرد.
جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید


××××××××××××××

کارنامه اردیبهشت ماه بازار طلا و ارز:

صعود ۹.۳ درصدی نرخ غیررسمی یورو در بازار ارز؛ افزایش ۷.۰ درصدی نرخ سکه در بازار طلا


به گزارش اقتصادوما، در فروردین ماه در بازار ارز، نرخ غیررسمی با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۹.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به ۷۴۹۸ تومان رسید.

در بازار سکه و طلا، هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۷.۰ درصدی را نسبت به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


××××××××××××××
 
کارنامه فروردین ماه بازار طلا و ارز:

صعود ۱۶.۱ درصدی نرخ غیررسمی یورو در بازار ارز؛ صعود ۱۲.۸ درصدی نرخ سکه در بازار طلا

به گزارش اقتصادوما، در فروردین ماه در بازار ارز، نرخ غیررسمی با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۱۶.۱ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به ۶۷۷۵ تومان رسید. 

در بازار سکه و طلا، هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۷۷۱هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۱۲.۸ درصدی را نسبت به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.××××××××××××××

کارنامه سال ۹۶ بازار طلا و ارز:

صعود ۳۰.۱درصدی نرخ دلار در بازار ارز؛ صعود ۳۴.۱ درصدی نرخ سکه در بازار طلا در سال ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادوما، در سال ۱۳۹۶ نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و در نهایت در پایان سال با افزایش ۳۰.۱ درصدی قیمت نسبت به نرخ سال ۱۳۹۵ به ۴۸۷۵ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، در سال ۱۳۹۶ سکه بهار آزادی با افزایش ۳۴.۱ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۱ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسید. 
در سال ۹۶ همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۳۲.۷ درصدی به ۱۵۲.۸ هزار تومان رسید.
در این سال انس جهانی طلا افزایش ۶.۲ درصدی قیمت را تجربه کرد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: