۰۸ : ۰۲ - شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹ Saturday  24   October   2020  | 
کد خبر: ۵۰۳۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۱ - ۰۸ تير ۱۳۹۷
کارنامه هفتگی بازار طلا و ارز:
صعود نرخ یورو غیررسمی به کانال
۹۶۰۰ تومانی در بازار ارز؛ صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به ۸ تیر

به گزارش اقتصادوما، این هفته نرخ غیر رسمی یورو با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و در نهایت در پایان هفته با افزایش ۱۱.۰۲ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۹۶۸۳ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، این هفته سکه بهار آزادی با افزایش ۱۸.۱۶ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. در این هفته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۹.۵۵ درصدی به ۲۴۳.۳هزار تومان رسید.
این هفته انس جهانی طلا افت ۰.۰۶ درصدی قیمت را به ۱۲۴۹.۴ دلار تجربه کرد.
جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید


××××××××××××××

پنجشنبه ۷ تیر: ساعت ۱۴
صعود نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ افزایش نرخ غیررسمی یورو به کانال ۹
۶۰۰ تومانی در بازار ارز

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۴.٥۴ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۹۶۹۴تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۳.٥۱ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


 
***********************
چهارشنبه ۶ تیر: ساعت ۱۴
نوسان نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ پیشروی نرخ غیررسمی یورو در کانال ۹۲۰۰ تومانی در بازار ارز

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۰.۷۹ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۹۲۷۳تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۰.۱۹ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


  ***********************

 سهشنبه ۵ تیر: ساعت ۱۴
افزایش نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ پیشروی نرخ غیررسمی یورو در کانال ۹۶۰۰ تومانی در بازار ارز


به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۰.۱۷ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۹۶۷۰ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۰.۳۷ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


  ***********************

 دوشنبه ۴ تیر: ساعت ۲۰
افت نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ نزول نرخ غیررسمی یورو به کانال ۹۶۰۰ تومانی در بازار ارز


به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به پایین مواجه شده و با افت ۳.۲۶ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۹۶۶۴تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۲.۱۸ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


  ***********************
 یکشنبه ۳ تیر: ساعت ۱۳
صعود مجدد نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ صعود نرخ غیررسمی یورو به کانال ۹۶۰۰ تومانی در بازار ارز


به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۶.۴۸ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۹۶۰۰تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۷.۲۶ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


  ***********************

 شنبه ۲ تیر: ساعت ۱۳
افزایش نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ صعود نرخ غیررسمی یورو به کانال ۹۰۰۰
تومانی در بازار ارز

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۳.۵۴ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۹۰۱۶ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۲.۸۲ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


  ***********************

کارنامه خرداد ماه بازار طلا و ارز:

صعود
۱٥.۶ درصدی نرخ غیررسمی یورو در بازار ارز؛ افزایش ٢٥ درصدی نرخ سکه در بازار طلا

به گزارش اقتصادوما، در خردادماه در بازار ارز، نرخ غیررسمی با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۱٥.۶ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به ۸٧۰۸ تومان رسید.

در بازار سکه و طلا، هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۴۱۲ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ٢٥.۰ درصدی را نسبت به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


××××××××××××××

کارنامه اردیبهشت ماه بازار طلا و ارز:

صعود ۹.۳ درصدی نرخ غیررسمی یورو در بازار ارز؛ افزایش ۷.۰ درصدی نرخ سکه در بازار طلا


به گزارش اقتصادوما، در فروردین ماه در بازار ارز، نرخ غیررسمی با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۹.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به ۷۴۹۸ تومان رسید.

در بازار سکه و طلا، هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۷.۰ درصدی را نسبت به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


××××××××××××××
 
کارنامه فروردین ماه بازار طلا و ارز:

صعود ۱۶.۱ درصدی نرخ غیررسمی یورو در بازار ارز؛ صعود ۱۲.۸ درصدی نرخ سکه در بازار طلا

به گزارش اقتصادوما، در فروردین ماه در بازار ارز، نرخ غیررسمی با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۱۶.۱ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به ۶۷۷۵ تومان رسید. 

در بازار سکه و طلا، هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۷۷۱هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۱۲.۸ درصدی را نسبت به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.××××××××××××××

کارنامه سال ۹۶ بازار طلا و ارز:

صعود ۳۰.۱درصدی نرخ دلار در بازار ارز؛ صعود ۳۴.۱ درصدی نرخ سکه در بازار طلا در سال ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادوما، در سال ۱۳۹۶ نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و در نهایت در پایان سال با افزایش ۳۰.۱ درصدی قیمت نسبت به نرخ سال ۱۳۹۵ به ۴۸۷۵ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، در سال ۱۳۹۶ سکه بهار آزادی با افزایش ۳۴.۱ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۱ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسید. 
در سال ۹۶ همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۳۲.۷ درصدی به ۱۵۲.۸ هزار تومان رسید.
در این سال انس جهانی طلا افزایش ۶.۲ درصدی قیمت را تجربه کرد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: