۰۴ : ۰۱ - پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸ Thursday  18   July   2019  | 
کد خبر: ۵۰۴۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۶ - ۱۵ تير ۱۳۹۷
کارنامه هفتگی بازار طلا و ارز:
سقوط نرخ یورو غیررسمی به کانال
۹۲۰۰ تومانی در بازار ارز؛ نزول نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به ۱۵ تیر

به گزارش اقتصادوما، این هفته نرخ غیر رسمی یورو با سیر نوسانات رو به پایین مواجه شد و در نهایت در پایان هفته با افت ۴.۸۵ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به  ۹۲۱۳ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، این هفته سکه بهار آزادی با افت ۸.۰۷ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسید. در این هفته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افت ۵.۸۴ درصدی به ۲۲۹.۱هزار تومان رسید.
این هفته انس جهانی طلا افزایش ۰.۲۳ درصدی قیمت را به ۱۲۵۵.۷ دلار تجربه کرد.
جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید


××××××××××××××

پنجشنبه ۱۴ تیر: ساعت ۱۷
تداوم نزول نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ افت نرخ غیررسمی یورو به کانال ۹
۲۰۰ تومانی در بازار ارز

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به پایین مواجه شده و با افت ۱.۴ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۹۲۱۳ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۲.۹۶ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


 
***********************
چهارشنبه ۱۳ تیر: ساعت ۱۶
نزول نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ افت نرخ غیررسمی یورو به کانال ۹۳۰۰ تومانی در بازار ارز


به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به پایین مواجه شده و با افت ۳.۱۴ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۹۳۴۴ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۳.۵۴ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


 
***********************

سه شنبه ۱۲ تیر: ساعت ۱۳
افت نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ افت نرخ غیررسمی یورو در کانال ۹۶۰۰ تومانی در بازار ارز


به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به پایین مواجه شده و با افت ۰.۷۱ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۹۶۴۷ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۰.۷۱ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


 
***********************
 
دوشنبه ۱۱ تیر: ساعت ۱۵
افزایش نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ پیشروی نرخ غیررسمی یورو به کانال ۹۷۰۰ تومانی در بازار ارز

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به پایین مواجه شده و با افزایش ۱.۰۱ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۹۷۱۶ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۲.۹۹ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


 
***********************
 
یکشنبه ۱۰ تیر: ساعت ۱۶
نوسان نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ پیشروی نرخ غیررسمی یورو به کانال ۹۶۰۰ تومانی در بازار ارز

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به پایین مواجه شده و با کاهش ۱.۲۱ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۹۶۱۹ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۷۳۸ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۰.۲۶ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


 
***********************

شنبه ۹ تیر: ساعت ۱۳
نزول نرخ ها در بازار سکه و طلا؛ کاهش نرخ غیررسمی یورو به کانال ۹۵۰۰ تومانی در بازار ارز

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر رو به پایین مواجه شده و با کاهش ۱.۸۴ درصدی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته، به ۹۵۰۴ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۲.۲۵ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


 
***********************

کارنامه خرداد ماه بازار طلا و ارز:

صعود
۱٥.۶ درصدی نرخ غیررسمی یورو در بازار ارز؛ افزایش ٢٥ درصدی نرخ سکه در بازار طلا

به گزارش اقتصادوما، در خردادماه در بازار ارز، نرخ غیررسمی با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۱٥.۶ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به ۸٧۰۸ تومان رسید.

در بازار سکه و طلا، هر سکه بهار آزادی، ۲ میلیون و ۴۱۲ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ٢٥.۰ درصدی را نسبت به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


××××××××××××××

کارنامه اردیبهشت ماه بازار طلا و ارز:

صعود ۹.۳ درصدی نرخ غیررسمی یورو در بازار ارز؛ افزایش ۷.۰ درصدی نرخ سکه در بازار طلا


به گزارش اقتصادوما، در فروردین ماه در بازار ارز، نرخ غیررسمی با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۹.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به ۷۴۹۸ تومان رسید.

در بازار سکه و طلا، هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۷.۰ درصدی را نسبت به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


××××××××××××××
 
کارنامه فروردین ماه بازار طلا و ارز:

صعود ۱۶.۱ درصدی نرخ غیررسمی یورو در بازار ارز؛ صعود ۱۲.۸ درصدی نرخ سکه در بازار طلا

به گزارش اقتصادوما، در فروردین ماه در بازار ارز، نرخ غیررسمی با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۱۶.۱ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به ۶۷۷۵ تومان رسید. 

در بازار سکه و طلا، هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۷۷۱هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۱۲.۸ درصدی را نسبت به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.××××××××××××××

کارنامه سال ۹۶ بازار طلا و ارز:

صعود ۳۰.۱درصدی نرخ دلار در بازار ارز؛ صعود ۳۴.۱ درصدی نرخ سکه در بازار طلا در سال ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادوما، در سال ۱۳۹۶ نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و در نهایت در پایان سال با افزایش ۳۰.۱ درصدی قیمت نسبت به نرخ سال ۱۳۹۵ به ۴۸۷۵ تومان رسید.
در بازار سکه و طلا، در سال ۱۳۹۶ سکه بهار آزادی با افزایش ۳۴.۱ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۱ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسید. 
در سال ۹۶ همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۳۲.۷ درصدی به ۱۵۲.۸ هزار تومان رسید.
در این سال انس جهانی طلا افزایش ۶.۲ درصدی قیمت را تجربه کرد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: