۰۴ : ۱۰ - يکشنبه ۱۲ تير ۱۴۰۱ Sunday  03   July   2022  | 
کد خبر: ۶۲۵
تعداد کل نظرات: ۱۹۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۶ - ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
چهارشنبه ۱۵ اسفند
افت ۱.۷۷ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۹۶.۰۲ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افت ۱.۷۷ درصدی به ۹۶ میلیون ۲۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************

شنبه ۱۱ اسفند
افت ۰.۸۸ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۹۷.۶۵ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افت ۰.۸۸ درصدی به ۹۷ میلیون ۶۵۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************

چهارشنبه ۸ اسفند
افزایش ۱.۵۶ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۹۸.۵۲ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۱.۵۶ درصدی به ۹۸ میلیون ۵۲۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************


شنبه ۴ اسفند
افزایش ۱.۲ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۹۷.۰۱ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۱.۲ درصدی به ۹۷ میلیون ۱۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************


یکشنبه ۲۷ بهمن
افزایش ۴.۹۷ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۹۳.۲۱ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۴.۹۷ درصدی به ۹۳ میلیون ۲۱۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************


چهارشنبه ۲۴ بهمن
افزایش ۱.۷۳ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۸۵.۸۳ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۱.۷۳ درصدی به ۸۵ میلیون ۸۳۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************


سه شنبه ۲۳ بهمن
افزایش ۱.۴۹ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۸۴.۳۷ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۱.۴۹ درصدی به ۸۴ میلیون ۳۷۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************


یکشنبه ۲۱ بهمن
افزایش ۱.۳۴ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۸۳.۱۳ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۱.۳۴ درصدی به ۸۳ میلیون ۱۳۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************

چهارشنبه ۱۷ بهمن
افزایش ۱.۷۷ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۸۲.۰۳ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۱.۷۷ درصدی به ۸۲ میلیون ۳۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************
شنبه ۱۳ بهمن
افزایش ۱.۸۶ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۹.۵۱ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۱.۸۶ درصدی به ۷۹ میلیون ۵۱۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************


دوشنبه ۸ بهمن
افزایش ۱.۲۵ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۸.٠۶ میلیون

به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۱.۲۵ درصدی به ۷۸ میلیون ۶۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************

شنبه ۶ بهمن
افزایش ۱.۳۴ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۷.۱ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۱.۳۴ درصدی به ۷۷ میلیون ۱۰۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************

دوشنبه ۱ بهمن
افزایش ۰.۴۵ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۶.۰۸ میلیون

به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۰.۴۵ درصدی به ۷۶ میلیون ۸۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************


شنبه ۲۹ دی
افزایش ۰.۶۲ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۵.۷۴ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۰.۶۲ درصدی به ۷۵ میلیون ۷۴۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************

یکشنبه ۲۳ دی
افت ۰.۱۲ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۵.۲۷ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افت ۰.۱۲ درصدی به ۷۵ میلیون ۲۷۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************

چهارشنبه ۱۹ دی
افت ۰.۸۶ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۵.۳۶ میلیون
به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افت ۰.۸۶ درصدی به ۷۵ میلیون ۳۶۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************

دو شنبه ۱۷ دی
افت ۰.۳۵ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۶.۰۱ میلیون

به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افت ۰.۳۵ درصدی به ۷۶ میلیون ۱۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************


 شنبه ۱۵ دی
افزایش ۰.۳ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۶.۲۸ میلیون

به گزارش اقتصادوما، امروز شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۰.۳ درصدی به ۷۶ میلیون ۲۸۰ هزار تومان رسید. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینیدجدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.*************

کارنامه آبانماه بازار خودرو:
افزایش ۵.۶۱ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۷.۴۱ میلیون

به گزارش اقتصادوما، در آبانماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۵.۶۱ درصدی به ۷۷ میلیون ۴۱۰ هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش ۸۰.۹ درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید.
جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.


********************


کارنامه مهرماه بازار خودرو:
افت ۳.۹۴ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۷۳.۳۰ میلیون

به گزارش اقتصادوما، در مهرماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افت ۳.۹۴ درصدی به ۷۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش ۸۰.۹ درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید.********************
کارنامه شهریورماه بازار خودرو:
صعود 14.72 درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به 76.31 میلیون

به گزارش اقتصادوما، در شهریورماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش
14.72 درصدی به 76 میلیون 310 هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش 87.6 درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید.
 

جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.***********************

کارنامه مردادماه بازار خودرو:
صعود ۲۸.۰۷ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۶۶.۵۲ میلیون

به گزارش اقتصادوما، در مردادماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش
۲۸.۰۷ درصدی به ۶۶ میلیون ۵۲۰ هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش ۶٥.۲ درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید.
 

جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.
جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.


***********************

کارنامه تیرماه بازار خودرو:
صعود ۵.۴ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۵۱.۹۴ میلیون


به گزارش اقتصادوما، در تیرماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۵.۴ درصدی به ۴٩ میلیون ۹۴۰ هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش ۲۹.۵ درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید.
 


جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)
جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.

جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.***********************

کارنامه خردادماه بازار خودرو:
صعود 
۱۰.۵۹ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۴٩.۲۸ میلیون

به گزارش اقتصادوما، در خردادماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۱۰.۵۹ درصدی به ۴٩ میلیون ۲۸۰ هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش ۲۳.۲ درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید.

 


جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی)

جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.

جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.***********************

کارنامه اردیبهشت ماه بازار خودرو:
صعود ۵.۴۹ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۴۴.۵۶ میلیون

به گزارش اقتصادوما، در اردیبهشت ماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۵.۴۹ درصدی به ۴۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش ۱۰.۵ درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید

 

***********************

کارنامه فروردین ماه بازار خودرو:

افت ۰.۰۲ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۴۲.۲۴ میلیون

به گزارش اقتصادوما، در فروردین ماه شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افت ۰.۰۲ درصدی به ۴۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید. شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی نسبت به سال گذشته، افزایش ۴.۵۳ درصدی را نشان می دهد. جزئیات تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید

 

***********************

کارنامه سال ۹۶ بازار خودرو:
افزایش ۴.۶۳ درصدی شاخص قیمت خودروهای داخلی به ۴۲.۲۵ میلیون در سال ۱۳۹۶
به گزارش اقتصادوما، در سال ۱۳۹۶ شاخص قیمت خودروهای منتخب داخلی شامل پراید، تیبا، سمند، رانا، پژو، تندر٩٠، دنا، برلیانس، دانگ فنگ و رنو استپ وی دنده اتوماتیک، با افزایش ۴.۶۳ درصدی به ۴۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید. 
جزئیات تغییرات قیمت خودروهای منتخب داخلی را در جدول زیر ببینید


جدول قیمت خودرو داخلی در بازار و کارخانه (نمایندگی) 

جدول قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت بازار با نمایندگی منتشر شد. به گزارش اقتصادوما، این لیست انواع خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی شامل ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان خودرو و گروه بهمن را در بر می گیرد.

جزئیات قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی و شکاف قیمت این خودروها از نمایندگی تا بازار را در جدول زیر ببینید.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
انتشار یافته: ۱۹۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
1
8
تنها راه تجمیع تمامی خوروسازها حول دو کنسرسیوم مستقل و رقابتی است، آنگاه دو تا پلت فرم روز دنیا انتخاب، همه مدل ها از سوار یت ا پیکاپ را بر اساس این دو "پلت فُرم" تولید کنند. اشتراک 50 الی 80 درصدی قطعات پلت فرم مشترک کشوری، باعث می شود، قطعه ساز ی اوبه به صرفه شود و هزینه پایین.
اگر دولت هم دندان طمع بکشد و خودروسازی گاو شیره نداند، آن وقت خواهید دید خودروی به مراتب با کیفیت تر پراید و ارزان تر آن می توان تولید کرد و بازارهای صادراتی را هم داشت!
می توانند، ولی به دلایلی نمی خواهند این کار بکنند. این قبیل پیشنهادها، سال هاست می شود، ولی نمی خواهند !! نمی دانم چه اصراری دارند ملت ایران این قدر رنج بکشد؟!
این همه خسارت جانی و مالیف هدرر فت بنیزین.. برای چه آخر؟!
مجتبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
7
1
فقط ساندرو استب وی جذب مشتری داره
جاوید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
0
4
بسمه تعالی
باسلام متاسفانه با روند فعلی افزایش قیمت خودرو که داریم این افزایش موقتی باشد ودر کوتاه مدت دولت بجای افزایش قیمت خودرو قیمت خودرو راپایین بیاورد وعلاوه بر اون قیمت بنزین را افزایش دهد ما در هیچ جای دنیا ندیدیم هم محصول وهم بنزین باهم افزایش قیمت داشته باشند این ظلم به ملت حساب میاد موفق باشید
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
3
2
دنا پلاس چي شد آخر؟ ميفروشن يا بريم يه چي ديگه بگيريم...
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
4
3
ساندرو استپ وی با این قیمت ، راننده هاش رو باید هو کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۵
2
0
نیسان دوگانه اقساطی کی اعلام میشه؟؟
پاسخ ها
امین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اگر میخوای باهاش کار کنی صفر نخر، بگرد یه مدل زیر 90 کم کار بخر، جدیدا شانسیه ولی اکثرشون آشغال هستن.
یکیشو چند ماه پیش صفر برداشتم، پدرمو در آورد، همه چیشو عوض کردم،
گیربکس
دفرنسیال
گاردن
دیسک و صفحه
پلوس
جلو بندی
نوار و تیوپ
لنت
و ......
همین هفته ی پیش با کلی ضرر فروختمش

اگر هم باورت نمیشه شماره بذار تا فاکتور هاشو برات بفرستم
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
0
3
تا کی میخواهید به مردم دروغ بگیدالبته مردم ایران حقشون هستش که ماشین بد سوار بشن وپول زیادی بدن نه ماشین هرچیزی تو ایران گرون میشه مردم بیشتر گرایش پیدا میکنن بهش ولی بهترین کار نخریدن هستش
بهروز
|
United Arab Emirates
|
۱۸:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۸
0
0
فروش نقدی پژوslxنقدی کی اعلام میشه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
0
2
نوراله هدا یه کمی ار طول عرض دنا پلاس کم کنید مخصوصا کاپوت جلو خیلی بی قواره هست و چراغ جلو خیلی ساده ومسطتییل هست .خودرو پای بی قواره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
0
0
خودرو صفر ممنوع خیلی خوب اما حیف ملت فریب وام را خوردن حالا هم همان اذیت کردن های پیش را تکرار می کند دیگه هیچ کس جواب گو نیست به امیدآن روز که از انحصار بودن نجات پیدا کنیم قیمت پریددر عراق هشت دو پنجاه دولار ؟؟؟؟؟؟؟؟ ایران چند؟؟
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
0
0
باسلام در خصوص طرح تیران خودرو که خودروهای خود را از این ماه با مدل 97به بازار میاره خبری از شرکت سایپا نیست
افشین رضای2 زنگنه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
0
0
سبلام تورا به خدا نسبت به کاهش سو24 درصدی هایما 36 ماه اقدام بکنید چونک ه با هیچ منطقی سازگار نیست اگر تجدید نظر نماید دعاگوی شما میشویم صدها نفر
طعمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
0
0
سلام شرايطي اقساط سمندكي اعلام ميشه
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
0
0
پژو پارس شرایط کی سایتش باز میشه
مهشید
|
United Arab Emirates
|
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
1
0
سلام پژو ۲۰۶ صندوقدار شرایط کی سایتش باز میشه با تشکر
اسکندر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
0
0
سلام. زمان پیش فروش پژو 208 را لطفا اعلام بفرمایید ممنون
Davod
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
0
0
راهپیمایی 22بهمن تموم شد خرتون از پل گذشت فروش خودرو رو قطع کردین واقعا که
ناشناس
|
United States
|
۲۰:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
0
0
رنو استپ وی کیه
Mohammad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
0
1
سلام سایت فروش اقساطی کی باز میشه ظاهراً امروز کلا بسته بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
0
2
چه فایده کارخون ها خودروهای پرسودو دست مردم نمیدن که میدنش به دلالای خودشون
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
0
2
پیش فروش ساندرو دنده اتومات کی اعلام میشه.خداراشکر شما جواب هم که نمیدین
مشتری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
0
0
لطفا زمان پیش فروش خودرو ها را لا اقل یک هفته زودتر اعلام کنید
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
0
0
Slx tu5 اقساطی کی شروع میشه
سیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
0
0
پیش فروش ساندرو اتومات را حداقل یک هفته وقت برای ثبت نام بدهید.به محض اعلام سایت تکمیل وبسته میشه.این چه ساخت وپاختیه؟
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
0
0
واقعا بر چه اساسی اینا قیمت گذاری میکنم
هر روز
اه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۴
0
0
واقعاباید تاسف خورد برای اوضاع نامناسب این روزای خودرو هییییی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
0
0
جیب مردم خالی کنید ایرانی به ایرانی رحم نمیکندبعد از کشورها دیگه چه توقعاتی داریم وآقا که متاسسسسسسسسسفم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
0
0
سلام واقعا ما ایرانی ها بدبختیم اخه چقدر دزدی
مریم
|
-
|
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
0
0
چرا خوردرو این همه افزایش قیمت داره چراکسی نظارت نمیکنه مگه تو بازار نیستین با هزا بدبختی ی وام جور کردیم حالا زمان پرداخت وام شد یه هفته ای ی ماشین 4 ،5 میلیون افزایش قیمت داشته
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
0
0
سلام ،قیمت های جدید محصولات ایران خودرو کی اعلام میشه،آیا افزایش قیمت خواهد داشت یانه؟
ولی اگه افزایش قیمت داشته باشه خیلی به مردم ظلم میشه چون قیمت های فعلی خودش خیلی گرونه،درضمن اگه افزایش قیمت داشته باشه با شعارسال که حمایت ازکالای ایرونیه همخوانی نداره،تورو خدا یه کم به فکر مردم هم باشید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
0
0
سلام شرایط فروش اقساطی ۴۰۵jlxکی اعلام میشه ۰۹۱۹۵۶۴۶۸۱۳
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
0
0
شانس نداریم اگه الآن من BMWداشتم ورشکست میشدالآن دنا داریم حاشیه بازارشمنفی هست فقط دنا باوانت آریسان حاشیه منفی دارن
رسول
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
0
0
فروش فوری استپ وی همیشه وجود داره:؟
ز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۴
0
0
دوستان گول قیمت های غیر واقعی دلال ها را نخورید خودمون به همدیگه رحم کنیم
حسن پور
|
Kyrgyzstan
|
۱۷:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
0
0
آیاایران خودرو شرایط فروش اقساطی محصولات خودبخصوص دنا رابرای هفته آینده وهمچنین عیدسعیدفطر راخواهدداشت؟
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
0
0
من که میگم تا گرونتر نشده یه سمندef7 بنزینی بخرم بعدا دیگه نمیتونم بخرم آخه عاشق این مدل شدم قیمتش نسبت به آبشن ها وموتور قدرتمندش می ارزخ
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
0
0
من که میگم تا گرونتر نشده یه سمندef7 بنزینی بخرم بعدا دیگه نمیتونم بخرم آخه عاشق این مدل شدم قیمتش نسبت به آبشن ها وموتور قدرتمندش می ارزه
م چ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
0
0
به زودی شاهد افت قیمت خودرو خواهیم بود موقعیکه نقدینگی مردم کم شد وبیکاری وتورم به حدی برسد که هیچ کس توان خرید خودرو رو نداشته باشند ولوازم یدکی خودرو های خارجی کمیاب شود مردم متوجه خواهند شد که سرمایه خود را برای هیچ که قیمت تمام شده آن حتی یک چهارم پولی که هدر دادند نیست دادند قیمت های نجومی خودرو سریعا فرو خواهد ریخت این خبر تا حداکثر اسفند امسال حتما اتفاق خواهد افتاد
saman
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
0
0
فعلا انحصار دست یک مشت انگل منفعت طلبه مردم هم آنقدر بی عار هستند که هر بلایی سرشون بیاد قبول می کنن ماشین های آشغال داخلی را به قیمت بنز بی ام دبلیو مازراتی لامبرگینی رولس رویز و بوگاتی سوار می شن خوشحال هم هستند ضمنا به رخ همدیگه هم می کشن هرکس یک میلیون ماشینش گرونتره به رخ پایینتر از خودش می کشه فرهنگ این ملت دو نسل دیگه بگذره شاید درست بشه الآن قرار شده هیچکس تو این وضعیت ماشین نخره ولی متاسفانه بعضی ها میان می نویسن پس فروش ساندرو دنا فلان و فلان کی شروع می شه!!!؟؟؟
مسعود
|
Spain
|
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
0
0
واقعا ایرانی لایق این خودروهای مزخرف هست ؟ چرا خودشون سوار این لگن ها نمیشن؟
حسین
|
Netherlands
|
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
0
0
خدا لعنت شون کنه با این قیمتها
مخمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
0
0
با این روال پیش بره شاهد جهش دوباره خودرو های ایرانی خواهیم بود . یعنی خودرویی مثل 207 اتومات روشما 85 م در نظر بگیرین .
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
0
0
سلام با توجه به عدم ارایه برخی خودروها مثل سری دنا پلاس باید آماده افزایش چشمگیر قیمت این سری خودرو ها باشیم
بهروز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
0
0
این مردم همیشه تاوان اشتباهاتشون رو میدن,ایا هیچ فکر کردیت این همه بلاها اعتراضی نداره,مردم خوب گوش کنید ,اگه هم ظرفیتش رو هم نداشتید که درک کنید انچه که میگم ,حق رو میدم,.کمتر گناه کنید سختتر گول شیطون رو بخورید, به خودش قسم وجود داره اون و اوظاع همه مملکتها رو اون میچرخونه,24000 نفر تا الان اومدن اینا رو گفتن ولی شیطون باز کار خودش رو بلده,,کمتر گناه کنید کمتر..وسلام ن.ع ح
مهدی
|
United Arab Emirates
|
۲۳:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
0
0
اخه چرا اینطوری شده اخه چرا؟؟؟؟ بدبخت بیچاره ها دارن له میشن، این کشور صاحب نداره اگه داره چرا اینطوری شده اقای ریاست جمهور کو این کلید؟؟؟؟چرا ما بدبخت بیچاره ها آرزومون سوار شدن این ماشینای مسخره با این قیمت باشه اخه چرا؟؟؟
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
0
0
نخریم بعد ببینیم چطور به التماس خواهند افتاد برای فروش آشغالهاشون...
نخریم دوستان...
نخریم برادران...
ایرانی خراسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
0
0
هنوزامضای ترامپ روی کاغذخشک نشده هردو شرکت خودروساز بهم ریختن شماکه میگفتین خارج شدن امریکاازبرجام روکارماتاثیری نداره پس معلومه شماخودروسازنیستین فقط قطعه هاراازچین میارین وسره میکنین وبه مردم قالب میکنین واقعا هرکس بجای شما کوته فکرها تواین جهل سال بود یادگرفته بود خودرودرست کنه شما مسولین خودروساز اول ملت رادورمیزنین وبعدش هم مسولین نظام رادورمیزنین وچاپلوسی میکنین که ما به خودکفای رسیدیم بجای مسولین نظام بودم همه شماراباید بخاطر خیانت به نظام مقدس اسلامی جلوی جوخه اعدام میذاشتم تابرای بقیه خیانتکاران به ملت رشید ایران وحومت اسلامی درسی بشه که دیگه چاپلوسی یادشون بره
ایرانی خراسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
0
0
هنوزامضای ترامپ روی کاغذخشک نشده هردو شرکت خودروساز بهم ریختن شماکه میگفتین خارج شدن امریکاازبرجام روکارماتاثیری نداره پس معلومه شماخودروسازنیستین فقط قطعه هاراازچین میارین وسره میکنین وبه مردم قالب میکنین واقعا هرکس بجای شما کوته فکرها تواین جهل سال بود یادگرفته بود خودرودرست کنه شما مسولین خودروساز اول ملت رادورمیزنین وبعدش هم مسولین نظام رادورمیزنین وچاپلوسی میکنین که ما به خودکفای رسیدیم بجای مسولین نظام بودم همه شماراباید بخاطر خیانت به نظام مقدس اسلامی جلوی جوخه اعدام میذاشتم تابرای بقیه خیانتکاران به ملت رشید ایران وحومت اسلامی درسی بشه که دیگه چاپلوسی یادشون بره
برزین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
0
0
خود مردم از همه بدترن به هم رحم نمی کنن هرکی هر قیمیت دوست داره میزاره
چه بخری چه نخری کلاه رفته سرت ، لعنت به هر چی دزده
دولت دزده از مردم چه انتظاری دارید
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
0
0
چرا زمان دقیق و اعلام نمیکنید
کیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
0
1
قیمت ثابت رو حداقل تعیین کنین بدونیم با خودمون چند چندیم
علی بابا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
1
نه تنها هیچی ارزون نشده ، هر روز داره گرون تر هم میشه.
نیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
اگر تا این وقت هم افزایش قیمت نداشتند منتظر گرفتن مجوز هستند....... مثل ایران خودرو و سایپا
با این وضعیت گرونی که برای همه اقلام داریم واقعا قیمت خودرو چقدر افزایش داره؟
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
وقتی قیمت خوراک و پوشاک بیشتر از 2 برابر شده مطمئنا باید قیمت خودرو هم بیش از 2 برابر بشه. قیمت ارز از 4200 تومن دقیقا 2 برابر شده. قیمت خودرو هم حداقل باید 2 برابر بشه.
شوش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
با توجه به قیمت دلار و نابسامانی بازار ارز افزایش قیمت حتمیه و طبیعی دیگه بورسم به طبعش باید این افزایش رو تجربه کنه
اسی تاتار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
آقا قیمت خودرو مثه کالاهای دیگه داره میره بالا...وقتی قیمت دلار میره بالا و همین جوری در حال افزایشم هست پس افزایش قیمت خودرو اجتناب ناپذیره
کیوان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
خودرو ها دوباره قیمتش میره بالاتر چون اینا هنوز اون قطعاتی که با دلار بالاتر خریدن رو وارد بازار نکردن به محض اینکه خودروهاییکه با دلار 6 تومن وارد کردن تموم بشه افزایش قیمت دارن چون اگه غیر این باشه ضرر میکنن.
بابک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
من شنیدم مدیران خودرو افزایش قیمت مرحله دوم خود را بزودی اعلام می کنه .تیگو 7 حدود 350 تومن
پسر شجاع
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
افزایش قیمت دلار مطمئنا بر روی قیمت خودرو ها طبیعیه حالا بهترین کاری که میتونن خودروساز ها بکنن حداقال عرضه رو زیاد کنن تا تقاضای مازاد ایجاد شده از بین بره و قیمت ها تعدیل بشه.
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
تمامی اجناس حداقل 2 برابر شده اند ، از توليد داخل گرفته تا وارداتی ، حالا دست گذاشتن روی خودرو که نبايد گرون بشه ، با توجه به اينکه قيمت ارز نسبت به سابق 3 برابر شده است.
crocodile tears
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
متاسفانه دولت از یک طرف تامین ارز با قیمت مناسب نمی کنه و از طرف دیگه حق افزایش قیمت رو به تولید کننده نمیده! پس خودروساز از کجا حق الزحمه نیروهاشو تامین کنه؟؟
شاهین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
دیگه قیمت خودرو هم مثل تمام اجناس دیگه گران شده اینکه ایراد بگیریم شاید دیگه گوش شنوایی براش نیست همه چیز گرون شده خودرو هم روش
سامان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
با افزایش قیمت ارز در بازار ثانویه که تاثیر مستقیم بر روی قیمت مواد اولیه داره، مطمئنا قیمت نهایی خودرو در بلند مدت افزایش داره
سپهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
0
0
خوشم میاد مردم باهوشی داریم خخخخخخخخ
همه میدونن بازم قیمت میره بالا همه دارن میخرن
البته چیکار کنیم برای اینکه ارزش پولمون از این بیشتر نیاد پایین مجبوریم
فرخ
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
0
0
به نظر من آتش زیر خاکستر هست و قیمت ها بازم بالا میره... اگر قیمت ها بالا نمیرفت ایران خودرو و سایپا تا الان قیمت هاشون رو اعلام میکردند
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
0
0
با این افزایش قیمت دلار همچنان قیمت خودرو نیز افزایش خواهد پیدا کرد و بعید است که خودرو ارزون تر شود.
سحر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
0
0
من شنیدم که خودروهای چینی مثل چری و جک و.. با دلار 6 هزار تومن قیمت گذاری شده اگه اینطوری باشه با توجه به دلار سایت نیما احتمال افزایش قیمتها باز وجود داره
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
0
0
من کارمند یکی از ارگانهای دولتی هستم که هفته گذشته اقدام به خرید یک خودرو چینی کردم طبق اطلاعاتی که از دوستانم در وزارت صنایع گرفتم قیمتهای الان بازار کف قیمت بوده و افزایش قیمت کلیه خودرهای داخلی و چینی 100 درصد بوده و بزودی اتفاق می افته من به همه پیشنها می کنم فریب تبلغات ارزونی رو نخورید و در صورتیکه قصد خرید دارید فورا اقدام کنید.
غزاله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
0
0
بر اساس چیزهایی که میبینیم کاهش قیمت برای هیچ محصولی وجود نداره چه برسه برای خودرو
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
0
0
چرا این چند روز اخیر قیمت خودرو را به روز نمیکنید؟ مشکلی هست؟
ساجده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
0
0
به علت عدم مديريت بر روي قيمت گذاري ها قيمت خودرو بالا مي رود
سامان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
0
0
چرا انتظار کاهش قیمت وجود داره توی خبر شبکه 3 هم اعلام کرد که قیمت گرون میشه خیلی هم قابل توجه گرون میشه
با این قیمت دلار ماشین باید 3 برابر بشه مثل بقیه کالا ها
نگین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
0
0
تنها خودروسازی که در حال حاضر قیمت خودروهاش قطعی شده و تحویل هایشان برای سال آینده نیست،شرکت مدیران خودرو هستش که این نشون دهنده این است که حداقل این خودروساز منصفانه تر از بقیه رقبا عمل می کند.
اکبر
|
Bulgaria
|
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
0
0
سلام انتظار کاهش قیمت تو این وضع و اوضاع خیلی احمقانه است کافیه که یه چرخی تو بازار بزنید و ببینید که همه کالاها مصرفی و غیر مصرفی همه به صورت وحشتناکی بالا رفتن و وقتی با فروشنده ها صحبت میکنیم میگن احتمال کاهش قیمت وجود نداره و اگر الان کالا مورد نیازتون رو نخرید به بهانه اینکه قیمت میاد پایین اشتباه میکنید و متضرر میشید خب خیلی ساده است که با این تفاسیر بازار خودرو هم رو به بالاست و پایین نمیاد توصیه من به شما دوستان اینه که اگر قصد خرید دارید الان اینکارو انجام بدید
راضیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
0
0
تومملکت مااین به من ثابت شده هروقت نیت انجام کاری داشتیم حالا هرکاری خرید که توراس همه چیز همون موقع بایداقدام کنیم کارامروز به فردا نندازیم
حمیدرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
0
0
سلام دوستان من یک ماه پیش میخواستم خرید کنم نکردم افزایش قیمت اعمال شد خرید امروز تون را حتی اگر شده قرض بگیرید را به فردا نندازید
محمد یوسفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
0
0
والا با این وضعیت افزایش قیمت خودروها فقط توانایی خرید ماشینای ام وی ام رو داریم که باز کیفیتش بهتر از خودروهای داخلیه
مشتری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
چطور هنوز انتظار کاهش قیمت دارین در صورتی که دیگه قیمت دلار قرار نیست که کمتر از 6هزارتومن بشه هر روز هم قیمت ها داره بیشتر میشه
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
با توجه به افزایش قیمت دلار مطمئناً قیمت هر کالایی میره بالا. حالا بعضی وقتا مقطعی میاد پایین ولی تو ایران هر چیزی گرون شده دیگه ارزون نمیشه. ماشین هم مثل بقیه...
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
با توجه به وارداتی بودن قطعات CKD و بالا رفتن نرخ ارز ، خريد امروز بهتر از فردا است ، چون هيچ چيزی تا حالا ارزون نشده است . و هر روز گرون تر هم میشه.
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
قیمت خودرو بدون شک افزایش پیدا خواهد کرد منتظر قیمتهای بالاتر باشید
کاپیتان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
قیمت خودرو بالا و بالا و بالا تر میره میرسه به قیمت هواپیما تو کشورهای دیگه.....
نادر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
خودروهای مونتاژی چون بصورت CKD تولید می شوند وابستگی شدید به قیمت ارز دارند، از همین رو اگر قرار باشه قیمت این خودروها با قیمت حال حاضر ارز در کشور مشخص شوند چیزی بیشتر از 100 درصد افزایش قیمت شاهد خواهیم بود. همین طور که خودروسازان داخلی افزایش قیمت های احتمالا بالای 70 درصد اعلام خواهند کرد. این وسط یکسری شرکت های خودروسازی مثل مدیران خودرو هستند که با قیمت قطعی و بصورت تحویل فوری در حال عرضه خودرو هستند که به نظر میاد در حال حاضر برای کسایی که قصد خرید دارند فرصت خوبی هست.
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
با توجه به قیمت دلار و نابسامانی بازار ارز افزایش قیمت حتمیه و طبیعی دیگه بورسم به طبعش باید این افزایش رو تجربه کنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
قیمت ها کاذب است و قدرت خرید نیست
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
کی گفته خودرو داره ارزون میشه...روز به روز داره گرون تر میشه
حميدزاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
انتظار بيشتراز اين نبايد داشته باشيم فقط به خودروسازها ارز دولتي نميدن و فكر كنم گرون تر از اين هم بشهقيمت خودرها واقعا شرايط سخت شده همه چيز گرون شده واقعا سخته
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
دولت قبلا به خودروسازها دلار ۴۲۰۰ میداده الان بر اساس سایت نیما ۹ تومن الی ۱۰ تومن هستش پس مسلما در آینده با افزایش قیمت خودرو روبه رو هستیم . الان اگر ماشین خریدیم که برد کردیم وگرنه باید گرون تر بخریم
Misagh
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
با این افزایشی که دلار هرروز داره صدرصد قیمت خودرو ها هم بالاتر از اینی که هست میره
فکر کنم آخرین فرصت واسه کسایی باشه که میخوان خودرو با قیمتای فعلی بازار بخرن و همچنین واسه کسایی که قصد سرمایه گذاری دارن
احمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
چرا انتظار کاهش قیمت وجود داره توی خبر شبکه 3 هم اعلام کرد که قیمت گرون میشه خیلی هم قابل توجه گرون میشه
با این قیمت دلار ماشین باید 3 برابر بشه مثل بقیه کالا ه
سپهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
آقا مدیران خودرو فروش داره ، شنیدم قیمتاشم الان رو 6500 قراره افزایش بده رو دلار 8 تومن حساب کنه.
الان یه سریا میخوان بگن چینیا هم واسه ما آدم شدن
آره آقا جون با این وضعیت مملکت همینه چند وقت دیگه جای ماشین کره ای رو هم میگیرن
اشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
افزایش قیمت خودرو با توجه به نرخ ارز ناگزیر خواهد بود!!
حیدربابا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
با این حد افزایش قیمت دلار چرا میگن قیمت ها کاهش پیدا میکنه مسلما افزایش هم خواهیم داشت بیش از این
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
الان بازار خودرو با این وضع دولار جوری هست که تاچند ماه آینده افزایش قیمت چند برابری خواهیم داشت چون وقتی که بانک مرکزی قیمت ارز رو 9500 تا 11000 درنظر گرفته این واقعیت رو باید قبول کنیم
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
دیروز خودم از یکی از شرکتهای خودروسازی پرسیدم گفت ما افزایش قیمت 80% خواهیم داشت در طی دو مرحله تا پایان سال میلادی الانم بازار حواله تحویل تا پایان سال میلادی تو بازار خیلی داغ شده
بهزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
از آبان به بعد قیمت همه چی دوباره چند برابر میشه چند ماه قبل دیدید که شروع تحریم ها پراید رو 2برابر کرد همه هم خریدن حالا بازم همون اتفاق دوباره داره میوفته زرنگا میدونن که حالا وقت خرید هست
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
0
0
تا ارز همين با شه هر روز همه کالاها ميره بالا ماشين هم يکيشه
shghar
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
0
0
دیشب از یکی شرکتهای خودرویی شنیدم میگفت یه موج افزایش قیمت شدید توراه هست چنان شوکی به بازار وارد میشه که نگو
zahra
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
0
0
الان یه سری افتادن تو نمایندگی ها وبازار ها فقط دارن ماشین میخرن اونم تعداد از یکیشون پرسیدم گفت ارامش قبل طوفان هست ماشین داره 2برابر قیمتش میشه فعلا هم کسی خبر نداره به منم پیش نهاد داده بخر سود خوبی داره
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
0
0
والا شرکت چینی ها 55% افزایش قیمت دادن ولی برندهای داخلی هیچ حرکتی نکردن باید از این سکوت ترسید شندیهای شرکتی توبازار همه شون میگن دوباره افزایش قیمت داریم ولی بعضی ها پله پله دارن افزایش میدن ولی .....
رامکال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
0
0
قیمت خودرو با توجه به نوسانات ارز رو به افزایشه و از افت قیمت خبری نیست
مراد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
0
0
آقا همه چی خیلی گرون شده... به کی بگیم آخه... ماشینم مثل بقیه چیزا خب
بهرام
|
United States
|
۱۸:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
0
0
من پولهام جمع کردم آریزو بخرم اقساطی نشد حالا با پولش یک ماشین ایرانی قدیمی نمیشه خرید بهتره بخرم الان وگرنه سال دیگه موتورسیکلت هم نمیشه سوار شم و حتما آریزو میشه قیمت بنز
نعیم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
0
0
قیمت رب و گوجه فرنگی که تولید خودمون هستش رو قیمت مرغ روگذاشتیم قیمت مرغ رو قیمت گوشت گذاشتیم بعد انتظارداریم که قیمت خودرو که یکی از صنعتهای تجارتی دنیا محسوب میشه افزایش پیدا نکنه.
فرهاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
0
0
با توجه به بی ثباتی قیمت ارز در بازار و روند افزایشی قیمت خودرو، قیمت خودروهای مدیران خودرو نیز با افزایش قیمت دور از انتظار نیست در ضمن با خوش قولی این شرکت در عرضه خودرو بهترین وفاداری به مشتری رو داره نشون میده
حاج صالحی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
0
0
دوستان با توجه به افزایش قیمت ارز و بالطبع آن افزایش هزینه های تولید قیمت خودرو نیز افزایش پیدا نموده همانطور که قیمت کلیه جنسها افزایش چندین برابری را تجربه کرده پس قاعدتا افزایش قیمت خودرو نیز طبیعی میباشد
مرضیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
0
0
همه خبرها حاکی از این است که با افزایش قیمت زیادی برای خودروها مواجه می شویم پس بهتر است افرادی که قصد خرید دارند،زودتر اقدام به خرید خودرو مورد نظر نمایند.
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
0
0
به نظرم افزایش قیمت خودروسازهای داخلی به ویژه شرکتهایی مثل مدیران خودرو که همه قطعات وارداتی هستند نسبت به میزان افزایش قیمت ارز و همچنین حذف خودرو سازها از مشمولین ارز 4200 تومنی تازه کم هم هست و اگر مبنا دلار مبادله ای باشه که هست این قیمت ها باید دو برابر میشد که نشده، چون طبیعتا وقتی کارخونه قطعات رو دو برابر وارد بکنه و تهیه بکنه قاعدتا قیمت محصول نهایی هم دو برابر باید بشه تا بتونه هزینه هاش رو پوشش بده.
مشکل باید اساسی حل بشه و قیمت ارز کنترل بشه وگر نه اینکه قیمت ارز سه برابر بشه ولی توقع داشته باشیم قیمت محصولات وابسته به ارز گرون نشه منطقی نیست
کاوه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
0
0
با توجه به افزایش قیمت ارز و بالطبع آن افزایش هزینه های تولید قیمت خودرو نیز افزایش پیدا نموده همانطور که قیمت کلیه جنسها افزایش چندین برابری را تجربه کرده پس قاعدتا افزایش قیمت خودرو نیز طبیعی میباشد
بهزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
0
0
بیشتر اجناس تو بازار وارداتی هستن و به قیمت دلار بستگی دارن همانطور که قیمت جنسها افزایش چندین برابری داشته پس قاعدتا افزایش قیمت خودرو نیز طبیعیه
پریسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
0
0
ما الان تو فروشگاهها شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم از لبنیات و روغن و رب گرفته تا .....خوب افزایش قیمت خودرو طبیعیه ولی چون عدد زرگیه بیشتر مشخصه
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
0
0
به نظرم افزایش قیمت خودروسازهای داخلی به ویژه شرکتهایی مثل مدیران خودرو که همه قطعات وارداتی هستند نسبت به میزان افزایش قیمت ارز و همچنین حذف خودرو سازها از مشمولین ارز 4200 تومنی تازه کم هم هست و اگر مبنا دلار مبادله ای باشه که هست این قیمت ها باید دو برابر میشد که نشده، چون طبیعتا وقتی کارخونه قطعات رو دو برابر وارد بکنه و تهیه بکنه قاعدتا قیمت محصول نهایی هم دو برابر باید بشه تا بتونه هزینه هاش رو پوشش بده.
مشکل باید اساسی حل بشه و قیمت ارز کنترل بشه وگر نه اینکه قیمت ارز سه برابر بشه ولی توقع داشته باشیم قیمت محصولات وابسته به ارز گرون نشه منطقی نیست
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
0
0
با توجه به افزایش قیمت دلار، قیمت اکثر جنس ها افزایش پیدا کرده. پس افزایش قیمت خودرو هم طبیعی هستش.
نگار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
0
0
قیمت همه چی توی ایران افزایش پیدا کرده و همه چی بستگی به قیمت دلار داره. قطعا خودرو هم افزایش قیمت خواهد داشت. بنظرم بهتره که اگر قراره خودرویی خریداری بشه خودرویی باشه که حداقل بعد از خرید خدمات پس از فروش داشته باشه. در حال حاضر توی خودروهای غیر ایرانی فکر کنم فقط مدیران خودرو خدمات پس از فروش داره.
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
0
0
قیمت ها بازم دارن میرن بالا دیروز mvm315 شرکت اعلام کرد 93ملیون تیگو5 شرکتی260ملیون باقی محصولاتشون میگن 40% میخواد گرون بشه با دولار9500 میخوان ببندن
zahra
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
0
0
الان توبازار دلار رو دارن چراغ خاموش بالا نگه میدارن دولتم میبینه مردم حرفی نمیزنن دلار رو میبنده رو10 * 12 تومان درست فکر کنیم میبینیم قیمت ماشین بازم میکشه بالاتر حالابعضی شرکتا بردن بالا بعضی هاهم یک دفعه میبره بالا یه موج دیگه توبازار راه میندازن
نرگس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
0
0
ماشین گرون شدن جای تعجب نداره. من واقعا نمیدونم با این وضعیت دلار کی انتظار داره ماشین گرون نشه .
خوبه همه داریم تو همین مملکت زندگی می کنیم
نگار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
0
0
قیمت ها به خاطر تغییرات قیمت دلار در حال تغییر و افزایشه. اگه تصمیم به خرید دارین باید قبل از گرونی بیشتر خودروها اقدام کنید
No name
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
حیف تو وضعیت جاری مملکت همه چیز با دلار مقایسه میشه و پول رایج ممکت از ریال به دلار تبدیل شده....
نیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
طبق اطلاعاتی که از دوستانم گرفتم قیمتهای الان بازار کف قیمت بوده و افزایش قیمت کلیه خودرهای داخلی و چینی 100 درصد بوده و بزودی اتفاق می افته من به همه پیشنها می کنم فریب تبلغات ارزونی رو نخورید و در صورتیکه قصد خرید دارید فورا اقدام کنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
به نظر من باید این مشکل افزایش قیمت رو از ریشه بهش نگاه کرد ،این که بشینیمو بگیم کدوم شرکت چقدر افزایش داشته اشتباهه شما خودتون رو بزارین جای یه شرکت وارد کننده وقتی یه روز یه کالایی رو با دلار 3هزارتومن وارد میکنی و روز بعد همون کالارو با دلار 9هزارتومن پس قیمت فروش اون محصول هم سه برابر میشه بین شرکت های خودرویی هم همینطوره مثلا یه محصولی مثل تیگو5 که قبلا با دلار 3تا4 هزار تومان حدود 130میلیون بود الان با دلار نیمایی 9هزارتومن باید بشه حدود 350 تا400 میلیون پس وقتی خودرو ساز قیمت این محصول رو کمتر از 200 میلیون اعلام میکنه نصبت به قیمت حقیقی پایین تر هم هست پس نمیشه خیلی راحت نشستو قضاوت کرد این مشکلی نیست که ما با برسی یه شرکت یا یه محصول بتونیم حلش کنیم
مجتبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
چرا انتظار کاهش قیمت وجود داره توی خبر شبکه 3 هم اعلام کرد که قیمت گرون میشه خیلی هم قابل توجه گرون میشه
با این قیمت دلار ماشین باید 3 برابر بشه مثل بقیه کالاها
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
محصولات چری مخصوصا تیگو5 و تیگو7 در مقایسه با بقیه برندهای چینی موجود در بازار عالی هستن.حداقل خیالت از بابت خدماتشون دیگه راحته قیمتشون هم نسبت به بقیه برند الآن خیلی خوبه که مطمئنا گرونتر هم میشه
سینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
قبلا میرفتی سوپر مارکت با 60 تومن کالاهای ضروریت رو توجه فرمایید ضروروی مثل لبنیات و ... میخریدیم الان میشه 120 تومن
خوب تو صنعتهای دیگه چی میشه؟
حاج صالحی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
شرکت لیفان X70میخاد توی بازار بده نمی دونم واقعا به قیمتش میارزه امکاناتش که مثل قبلیاس پس چرا این همه زحمت میکشن قیمتش میبرن بالا تازه تامین قطعش یه بحث دیگس
nima
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
ارز نیمایی به صنایع نمی دهند
قیمت ها رو به افزایش ........؟؟؟؟
تولید کننده بلاتکلیف
امیر علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
وقتی همه چی گرون شده ... نمیشه انتظار نداشت مثلا ماشین گرون نشه که ...
بماند که آرزوی خرید ماشین دیگه فقط در حد ی ارزو موند.
f.behtarak
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
دم شرکت مدیران خودرو گرم ک از همه زودتر اعلام قیمت کرد ولی شرکت های دیگه جرات اعلام قیمت ندارن .
هانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
ماشین گرون شدن جای تعجب نداره با این وضعیت دلار کی انتظار داره ماشین گرون نشه . یه جوری حرف میزنین انگار تو این مملکت زندگی نمیکنین خودتونو زدین به اون راه مثل اینکه یه سری ها که دنبال ارزونی هستن
امید army
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
من کارمندم بانک مرکزی هستم بنظر من با توجه به دلاری که شرکتها از سایت نیما خریداری می کنن هنوز قیمت خودرو واقعی نشده و بزودی شاهد افزایش 100 درصدی قیمتها خواهیم بود از من گفتن بود حالا باور نکنید
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
با این وضعیت دلار کاهش قیمت وجود نداره بنظرم گرونترم میشه
بهزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
باریکلا با این افزایش قیمت کلی ادم بیکار میشن !!!!
فرهاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
خودرو یک وسیله ی ضروری هست مجبوریم بخریم الان نخریم باید وقتی قیمت ها بالاتر رفت بخریم که به ضررمون هست چاره ی دیگه ای نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
افزایش قیمتها اگه طبق اصول رعایت بشه و بی رویه نباشه خب به نفع مردمه،این افزایش قیمت همیشه بوده منتهی در حال حاضر با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم که در بیشتر شدن قیمت خودروها تاثیر بیشتری گذاشته
روحانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
این افزایش قیمت گریبانگیر همه هست و خودروسازان هم چاره ای جز این ندارن با ارز نیمایی!
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
یعنی واقعا فروشن دارن مگه برای 8 سال دیگه قیمت غیرقطعی و این حرفا اونایی که دارن ماشین می دن بازم خوبه ایرانخودرو که من یه 206 خریدم هنوز تحویل نداده یکماه تاخیر داره قیمت قطعی جدید هم اعلام نمی کنه ببینیم چند چندیم
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
خب وقتی نوسانات ارزی زیاد باشه توقع داریم که قیمت خودرو که خیلی زیاد به ارز وابسته است افزایش نداسته باشه ؟....
امید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
با افزایش قیمت ارز خودروسازان چاره ای جز افزایش قیمت ندارند.
اشکان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
با توجه به شرایط موجود،با موج افزایش زیادی رو به رو خواهیم بود که بهتر است برای خرید خودرو هرچه زودتر اقدام کرد.
ویل دورانت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
قیمت ارز رفته بالا قیمت خودرو هم رفته بالا کاملا طبیعی
اکبر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
الان با توجه به اين تحريم جديد و تحريم کليه بانکها و عدم ارسال ارز توسط بانک ها ، ديگه هيچ خودرویی وجود نخواهد داشت. و قيمت ها سر به فلک خواهد کشيد.
neda
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
تا زمانیکه قیمت دلار فیکس نشه قیمت ها نوسان داره...
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
هرموقع ثباتی تو بازار دلار و دیگر ارزها ایجاد شد قیمت خودرو هم شاهد ثباتی خواهد بود
SOGOL
|
Russian Federation
|
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
قیمت ارز وقتی نوسان داره افزایش شامل همه اجناس میشه
samane
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
ارز حرف اولو تو قیمت محصولات وارداتی مثه خودرو داره.پس گرونیش دور از عقل نیس
کاوه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
بعضی از این حاشیه بازارها رو آدم میبینه شوکه میشه . این البته نشون دهنده افزایش قیمت در آینده نزدیکه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
تازه تبلیغ ایکس 70 اومده حالا تابیییییییاد طول میکشه با توجه به کیفت دیگر محصولات لیفان، نظری هم در مورد کیفیتش ندارم
سهند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
بازم اگه الان کسی میخواد بخره بهتره .افزایش قیمت دارن بازم
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
شرایط فروش تیگو 7 کی اعلام میشه. یکی از دوستام داره خیلی راضیه ازش
badoom
|
United States
|
۱۷:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
0
0
، پول مردم میگیرن اخرش هر چی ماشین مونده رو دستشون رو تحویل میدن
فرید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
0
0
در حال حاضر خودرویی مشخص تره که اپشن بهتری در ان نصب شده باشه که بنظر من خودروهای مدیران بخصوص تیگو 5 از اپشن خوبی برخوردار است.
هاشم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
0
0
دعا کنیم حداقل چینی ها باشن اونا هم برن دیگه ایرانخودرو سایپا با این محصولات بی کیفیتی که دارن آمار تصادف چند برابر میشه خود من چند روز پیش شاهد تصادف یه 206 با یه ام وی ام 110 بودم . 206 کلا جمع شد ولی 110 یه خورده گلگیرش جمع شد چرا میگیم ام وی ام بده بدنه خیلی قوی دارن
ahmad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
الآن تو ایین شرایط خرید خوروهای چینی مخصوصا چری و ام وی ام با این کیفیت در بازار با توجه به خدمات پس از فروششون از همه برندای دیگه خیلی بهتره.
مثلا تعویض لنت خودروهای هیوندا تو این اوضاع گرونی بازار شده 600 تومان در صورتی که قبلا حداکثر بهترین لنت حدود 200 تمان میشد.
یاشار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
فک کنم الان تنها شرکتی که تحویل فوری داره مدیران خودرو باشه.. دیروز دیدم شرایطش رو تو وبسایتش
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
الآن تو این شرایط خرید خودروهای چینی مخصوصا چری و ام وی ام با این کیفیت در بازار با توجه به خدمات پس از فروششون از همه برندای دیگه خیلی بهتره
مثلا تعویض لنت خودروهای هیوندا تو این اوضاع گرونی بازار شده 600 تومان در صورتی که قبلا بهترین لنت حدود 200 تومان میشد
amirali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
خداوکیلی تو ماشینای چینی چری خوبه آپشنایی که داره عالین من تیگو5 دارم نزدیکه 3 ساله دارمش فقط بنزین میزنم میرونم هیچ موردی نداشته تا حالا
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
هر روز زمزمه افزایش قیمت تو بازار تو مجله های خبری رو داریم میشنویم احتمال خیلی زیاد یه افزایش قیمت شدید توراه داریم خود شرکتها که میگن بالای 60 & 70% افزایش قیمت داریم الانم چندتا دوستان توبازار میشناسم که دارن ماشین صفر میخرن که سود عالی ببرن
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
والا من یه تحقیق درمورد برندهای چینی کردم دیدم برند چری تو خود چین و نسبت به رقبای که توبازار ایران اومدن یه سروگردن از همه بلند تره استاندارهای روز بازار اروپا یورو6 را داره الانم از کیفیت Arrizo5te که دارم خیلی رازی هستم . چون دوستانم لیفان 820 داره خودش سوار ماشینم شده خیلی تعریف کیفیت چری رو میکنه
آرزو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
به نظر من باید این مشکل افزایش قیمت رو باید دقیق تر نگاه کنیم،یه شرکت وارد کننده وقتی یه روز یه قطعه ای رو با دلار 4 هزارتومن وارد میکنه و روز بعد همون کالارو با دلار 9هزارتومن پس قیمت فروش اون محصول هم چند برابر میشه مثلا مدیران خودرو تیگو5 که قبلا با دلار 4 هزار تومان حدود 130میلیون بود الان با دلار نیمایی 9هزارتومن باید بشه حدود 350 میلیون ولی خودرو ساز قیمت این محصول رو کمتر از 200 میلیون اعلام کرده حتی از قیمت حقیقی هم پایین تر!!!! پس نمیشه راحت قضاوت کرد
f.behtarak
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
الان خریدن بهتر از نیم ساعت دیگه خریدن .فقط تو خرید دقت باید کرد و محصولی رو خرید که ارزش داشته باشه .پیشنهاد من محصولات مدیران خودرو هست ک بیشترین رضایت مردم در برداره.تحویلشون هم واقعا فوریه .حتی ثبت نامی هاش هم زودتر از موعد تحویل میدن.
رها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
به نظرمن چه اونی که سرمایه گذار هست یا مصرف کننده هست باید به دنبال یه برند مشخص شده باشه که وقتی میخواد ازش استفاده کنه روش ضرر نکنه الان بهترین موقعیت برا ماشینهای مدیران خودرو هستش چون هم قیمتش خوبه هم اینکه این ماشینا از نظر کیفیتی نسبت به جک ولیفان بهترن
حسام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
بااین قیمت دلار واقعا افزایش قیمت خودروها طبیعی است بخصوص خودروسازای چینی
بازرگان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
به نظر میاد با این وضعیت که دلار داره میره بالا خودروسازیها چاره ای جز افزایش قیمت ندارند و دوباره افزایش قیمت خواهند داشت به زودی تا جلوی ضرر خودشونو بگیرند
mosi62
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
با این وضع قیمتها چند میخواد بزاره ؟
اصغر دوران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
به نظر من تو این بازار داغون خودرو اگه قصد خرید خودرو هستین باید به برندهایی فکر کنید که از مرغوبیت خوبی بین مردم برخوردار هستند پیشنهاد من شرکت مدیران خودرو هستش
کاوه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
رشد قیمتها از بدیهیات این بازاره و باید منتظر اون باشیم. به طبع اون هم بازار دست دوم و خارج از نمایندگی ها هم افزایش خواهند داشت
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
0
0
با توجه به افزایش قیمت دلار ونابسامانی بازار ارز ،افزایش قیمت خودرو دور از انتظار نیست که بالاتر هم بره پس خرید امروز بهتر از فرداست.
سحر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
0
0
فقط محصولات مدیران خودرو باکیفیت ترین محصولاته من خودم ازمدیران خودرو آریزو خرید کردم خیلی راضی ام ازش
مهندس مقدم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
0
0
افزایش قیمت چیز عجیبی نیست.وقتی دلار میره بالا قیمت خودرو هم میره بالا.وقتی ارز دولتی بهمون تلق نمیگیره همین روند ادامه داره.خودروهای داخلی ک قیمتاشون بالا رفته خب شرکتای دیگه خودرو سازی مثل مدیران خودرو و... مسما افزایش قیمت دارند.و این سیر ادامه دارد...بهترین کار خرید در لحظس.همین الان بهترین فرصت برای خرید میتونه باشه.
sepideh
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
0
0
توی این وضعیت و اوضاع نابسامان اقتصادی خریدن بهتره
علی الیاسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
0
0
باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه و اینکه قطعه ساز ها وخودرو ساز ها قطعات مورد نیاز خود را با ارز نیمایی تامین میکنند،پس افزایش قیمت خودرو ها طبیعی است.
قیمت فعلی نیما 9 تومان قیمت دلار آزاد 14 تومان میباشد
قیمت همه چی الان با دلار میره بالا
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
0
0
باید قبول کرد که قیمت هیچ اقلامی در ایران کم نشده در طول این سالهای اخیر مگر خدای نکرده جنگ بشه تا ملک و ماشین ارزون شه و پس چرا انتظار ارزون شدن ماشین ها ی ام وی ام داشته باشیم در صورتی که شرکت مدیران خودرو برا تصاحب بازار ایران در سالهای شروع بکارش با شرایط منعطف و قیمت پایین شروع به تولید کرد و طی این چند سال روی کیفیت کار کرد تا تونست سهم بازار را بگیره الان اگر افزایشی هم داشته باشه قیمت واقعی محصولات هنوز نشده به نظر من
سونیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
0
0
توی برندهای چینی افت قیمت ماشنای مدیران خودرو الان خیلی کمتر از بقیس .لیفان و جک که افتضاااحه
اصغر دوران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
0
0
فکر نکنیم خودرو ارزون میشه اگه قصد خرید دارین بخرین دیگه ارزون نمیشه خودرو پیشنهادی من تیگو 7
حمید
|
United States
|
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
0
0
چرا تو اخبار به مردم اطلاعات غلط میدین. کجا قیمت خودرو کاهشی بوده. فرمولتون چیه دقیقا؟ الان توبازار پراید شده 40 تومن نمیبینین؟؟
nima
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
0
0
قیمت قطعات خریداری شده با نرخ های گوناگون دلار تهیه گردیده است ، که از نرخ 4000 تومان برای برخی قطعات بوده تا نرخ 8000 تومان که به طور متوسط برای بار نخست مبلغ متوسط 6000 تومان در نظر گرفته شد و به همین دلیل افزایش 50 تا 60 درصد رو تجربه کردیم ، اما در سفارش های جدید ، قیمت قطعات توسط سامانه نیما مبلغ حدود 8000 تومان بوده که طبیعتا قیمت ها را بالا خواهد برد ، در پاره ایی موارد به سختی و با محدودیت ارز 13000 تومانی نیز از سامانه نیما تهیه گردیده است ، با این وجود قیمت ارز در بازار آزاد به صورت حبابی افزایش داشت که این حباب به سرعت ترکید و تقریبا نصف شد اما در بحث واردات و سامانه نیما قیمت ارز به قیمت ثابت 8000 تومان رسید که نسبت به ابتدا سال 100 درصد افزایش داشته است.
محمد
|
-
|
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
0
0
باتوجه به قدمت تولید وبا کیفیت بالا که چری داری دیگه واسه خودش یه برند شده وداره رقابت میکنه با برند های کره ای وژاپنی ولی از لحاظ قیمت خیلی از اونا کمتره وبه صرفه تر هست
محمد
|
-
|
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
0
0
به نظر من کاهش قیمت خودرو به عوامل وشاخص های دیگه بستگی داره مواد اولیه نیروی کار ورودی گمرکی خودرو وقطعه مالیات ودارائی نرخ بهره بانکی و نرخ ارزهای خارجی یا ارزیری خودروهای وارداتی یا قطعات مونتاژی که نیاز به تامین از خارج داره تاثیر گذاره با این حال اگه همه این مواردی که گفتم کاهش پیدا کنه باید انتظار کاهش قیمت خودرو باشیم ولی وقتی همه این موارد روبه بالا وافزایش داره چرا باید انتظار داریم که خودرو که وابسته همه این عوامل هست کاهش پیدا کنه
علیرضا
|
Germany
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
0
0
سلام. چیزی که مشخصه قیمتها پلکانی داره میره بالا حسابی. باز شرکت هایی که شفاف قیمت اعلام کردن خیلی بهترن
سمانه
|
United States
|
۱۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
0
0
با این وضعیت قیمتا پایین نمیاد که هیچی . تازه بالاترم میره احتمالا. هر روزی که صبر میکنه آدم ضرره
آرش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
0
0
کالاهایی که برا تولید نیاز به ارز دارن یعنی وابستگی پس با افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده این محصولات طبیعی هستش که افزایش داشته باشه
فرزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
0
0
قیمت بازار تیگو7 بالاتره ها .من زیر 300 نشنیدم
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
0
0
با توجه به بالا رفتن دلار طبیعی بود که قیمت ماشینا بره بالا.به نظر من خودرو های چینی ماشینای خوبین من خودم تیگو 7 دارم خیلیم راضیم.
حسین
|
Switzerland
|
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
0
0
تجربه نشون داده قیمت خودرو تو ایران هیچ وقت کاهش پیدا نمی کنه و اگه کسی بخواد خودرو بخره بهتره زودتر این کارو انجام بده.
حسین
|
Switzerland
|
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
0
0
تجربه نشون داده قیمت خودرو تو ایران هیچ وقت کاهش پیدا نمی کنه و اگه کسی بخواد خودرو بخره بهتره زودتر این کارو انجام بده.
حمید
|
United States
|
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
0
0
امروز ایران خودرو قیمتهای جدیدش رو اعلام کرده. بازم این وارداتی ها خوب قیمت رو نگه داشتن و ماشین رو تحویل دادن. ایرانی ها که هم گرون کردن و هم ماشینو تحویل نمیدن
nima
|
Canada
|
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
0
0
قیمت قطعات خریداری شده با نرخ های گوناگون دلار تهیه گردیده است ، که از نرخ 4000 تومان برای برخی قطعات بوده تا نرخ 8000 تومان که به طور متوسط برای بار نخست مبلغ متوسط 6000 تومان در نظر گرفته شد و به همین دلیل افزایش 50 تا 60 درصد رو تجربه کردیم ، اما در سفارش های جدید ، قیمت قطعات توسط سامانه نیما مبلغ حدود 8000 تومان بوده که طبیعتا قیمت ها را بالا خواهد برد ، در پاره ایی موارد به سختی و با محدودیت ارز 13000 تومانی نیز از سامانه نیما تهیه گردیده است ، با این وجود قیمت ارز در بازار آزاد به صورت حبابی افزایش داشت که این حباب به سرعت ترکید و تقریبا نصف شد اما در بحث واردات و سامانه نیما قیمت ارز به قیمت ثابت 8000 تومان رسید که نسبت به ابتدا سال 100 درصد افزایش داشته است.

توضیح عمومی : دوست عزیز اون قیمت دلار کاذب بود ، و قطعا واردات صورت نگرفته ، ملاک ارز نیما هست که قیمت اون بالا رفته نسبت به قبل همه اونهایی که تو تجارت دستی دارن میگن تازه اگه همین ارز سامانه بدن و بشود نقل و انتقال کرد
پریسا
|
United States
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
0
0
جدیدا مدیران خودرو شرایط اقساطی رو هم باز کرده که قدرت خرید مردم بالا بره تو شرایطی که خودرو سازهای دیگه فروش نقدی هم ندارن
نگار
|
-
|
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
0
0
قیمت های جدید هم اعلام شد. باز هم افزایش قیمت داشتیم... اما با توجه به اینکه قیمت بقیه خودروها هم نجومی افزایش داشته و امکان افزایش مجدد هم هست، پس اقدام به خرید کنید. فعلا شرکت ام وی ام خدمات خوبی داره
بایرام زاده حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
0
0
سلام
وقت بخیر
لطفا قیمت فوتون تونلند بنزینی و دیزلی رو اعلام کنید
قیمت لیست عوض شده
و حواله های جدید ظاهرا با قیمت خیلی بالا صادر شده

سپاس
نرگس
|
-
|
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
0
0
بازم دم مدیران خودرو گرم که شفاف قیمت اعلام میکنه تحویلشم مطابق قرارداد .خسته شدیم بسکه قیمت نامعلوم خودرو نامشخص شنیدیم از برخی شرکتها
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
0
0
چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور یا خاک گور یا خاک گور....
نام:
ایمیل:
* نظر: