۰۴ : ۱۱ - يکشنبه ۱۲ تير ۱۴۰۱ Sunday  03   July   2022  | 
کد خبر: ۶۳۲
تعداد کل نظرات: ۳۰ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۹ - ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
چهارشنبه ۱۵ اسفند
افت ۰.۲۲ درصدی هزینه خرید وام مسکن: افت نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ۰.۲۲ درصدی مواجه شد و به ۵۳۷۳۷ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۷۵ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************

شنبه ۱۱ اسفند
افزایش ۴.۷۴درصدی هزینه خرید وام مسکن: افزایش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افزایش ۴.۷۴ درصدی مواجه شد و به ۵۴۷۲۱ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۷۹ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************


چهارشنبه ۸ اسفند
افت ۳.۲ درصدی هزینه خرید وام مسکن: افت نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ۳.۲ درصدی مواجه شد و به ۵۲۲۴۶ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۶۸ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************


شنبه ۴ اسفند
افت ۳.۱۶ درصدی هزینه خرید وام مسکن: افت نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ۳.۱۶ درصدی مواجه شد و به ۵۵۳۵۲ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۸۲ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************

یکشنبه ۲۸ بهمن
افزایش ۱.۴۱ درصدی هزینه خرید وام مسکن: افزایش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افزایش ۱.۴۱ درصدی مواجه شد و به ۵۶۴۷۶ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۸۷ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************

چهارشنبه ۲۴ بهمن
افزایش ۰.۱۱ درصدی هزینه خرید وام مسکن: افزایش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی مواجه شد و به ۵۶۶۲۹ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۸۸ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************

سه شنبه ۲۳ بهمن
افت ۱.۳۴ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ۱.۳۴ درصدی مواجه شد و به ۵۶۵۶۷ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۸۷ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************

یکشنبه ۲۱ بهمن
افت ۰.۴۱ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ۰.۴۱ درصدی مواجه شد و به ۵۷۳۳۸ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۹۱ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************


چهارشنبه ۱۷ بهمن
افت ١.۷۶ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه


به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ١.۷۶ درصدی مواجه شد و به ۵۷۵۷۴ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۹۲ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************

دوشنبه ۸ بهمن
افزایش ١.۵۷ درصدی هزینه خرید وام مسکن: پیشروی نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ١.۵۷ درصدی مواجه شد و به ۵۴٧٥۴ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۷۹ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************


شنبه ۶ بهمن
افت ۳.۷۵ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افت ۳.۷۵ درصدی مواجه شد و به ۵۳۹۰۹ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۷۶ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************


دوشنبه ۱ بهمن
افزایش ۰.۰۷ درصدی هزینه خرید وام مسکن: افزایش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افزایش ۰.۰۷ درصدی مواجه شد و به ۵۶۰۶۰ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۸۵ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************

شنبه ۲۹ دی
افزایش ۴.۴ درصدی هزینه خرید وام مسکن: افزایش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، امروز با افزایش ۴.۴ درصدی مواجه شد و به ۵۸۲۸۳ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت امروز، به ۱۹.۹۵ درصد رسید.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


********************************کارنامه هفتگی بازار وام مسکن:
سقوط 8.86
درصدی قیمت اوراق تسه + جدول قیمت اوراق تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 9 آذر
به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، این هفته با افت 8.86 درصدی مواجه شد و به 52069 تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ۱۷.۵ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت این هفته، به 19.67 درصد رسید.

** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببینید.اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) چیست؟
این اوراق پانزدهم هر ماه از طرف بانک مسکن به دارندگان "حساب سپرده ممتاز" اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری بورس اوراق ، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی می شود و قابلیت معامله پیدا می‌کند.
هر برگ از این اوراق نماینده 500 هزار تومان تسهیلات بانک مسکن برای احداث، خرید و تعمیر واحد مسکونی بدون نیاز به سپرده گذاری در چارچوب ضوابط بانک مسکن است.
نماد معاملاتی این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار (فرابورس)، با نماد  تسه(مخفف تسهیلات) و اعداد سال و ماه صدور است. اعتبار هرنماد از زمان صدور دوسال است که با نظر بانک مسکن در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است.
علت تفاوت قیمت نماد های اوراق تسهیلات مسکن  اعتبار باقی مانده آن هاست و هرچه اعتبار باقی مانده بیشتر باشد طبیعتاً قیمت آن بیشتر است.
نکته مهم: اوراق تسهیلات مسکن تا یک ماه بعد از پایان اعتبار قابلیت دریافت وام دارد و بعد از آن هیچ گونه ارزشی ندارد.

چگونه از طریق خرید اوراق حق تقدم وام مسکن بگیریم؟
1- مشخصات خانه مد نظر خود را با بانک بررسی کنید. زیرا سن بنا، قیمت و دیگر شرایط آن برای پرداخت این وام به شما اهمیت دارد.
2- دریافت کد معاملاتی: می توانید به بانک مسکن یا یکی از کارگزاری های بانک مسکن و یا کارگزارهایی که مجوز فعالیت در فرابورس را دارند مراجعه کنید که در این حالت زمان کوتاه‌تری را نسبت به مراجعه به بانک مسکن برای دریافت کد معاملاتی صرف خواهید کرد.
3- مراجعه به وب سایت فرابورس: در قسمت تسهیلات مسکن به انتخاب تسه مورد نیاز خود بپردازید.
4- سفارش خرید تسه به کارگزاری
5-دریافت برگه از کارگزاری که نشان دهنده خرید قطعی اوراق تسه است.
6-مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن به همراه برگه کارگزاری و ارائه مشخصات خانه مد نظر
7- دفترخانه و عقد قرارداد: ملاقات خریدار، فروشنده و نماینده ای از بانک در حضور دفتردار
8- عقد قرارداد و واریز مبلغ وام

سه نکته مهم در دریافت تسهیلات مسکن از طریق اوراق حق تقدم
نکته اول برای دریافت وام اوراق مسکن این است که بانک تا سقف ۸۰ درصد از قیمت خانه را به شما وام می‌دهد. شما برای دریافت وام 90 میلیون تومانی نمی توانید خانه ای به ارزش 100 میلیون تومان را به بانک معرفی کنید. به این معنی که حداقل ارزش خانه شما برای دریافت وام 90 میلیون تومانی باید حدود 112 میلیون و 500 هزار تومان باشد.
نکته دوم در وام اوراق، سن ساختمان است. برای دریافت این وام بایستی تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی ملک زیر 20 سال باشد. اگر تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی ملک بین 20 تا 25 سال باشد، سقف تسهیلات قابل پرداخت به 35 میلیون تومان تقلیل می یابد.
نکته سوم، نداشتن سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی است.

*************************

کارنامه آبانماه وام مسکن
افت ۵.۶۶ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، در آبانماه با افت ۵.۶۶ درصدی مواجه شد و به ۵۶۸۸۹ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت این ماه، به ۱۹.۸۹ درصد رسید.
به گزارش اقتصادوما، بر اساس مقررات فعلی، متقاضیان مشمول با خرید ۳٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١۶٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین برای دریافت وام ١۶٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به متوسط ۵۶۸۸۹ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۸ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان صرف خرید ۳٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.

****************

کارنامه مهرماه وام مسکن
افت ۵.۳۱ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، در شهریورماه با افت ۵.۳۱ درصدی مواجه شد و به ۶۰۲۹۹ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت این ماه، به ۲۰.۰۴ ۷درصد رسید.
به گزارش اقتصادوما، بر اساس مقررات فعلی، متقاضیان مشمول با خرید ۳٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١۶٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین برای دریافت وام ١۶٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به متوسط ۶۰۲۹۹ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۹ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان صرف خرید ۳٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.
****************


کارنامه شهریورماه وام مسکن
افت 2.39 درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه
به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، در شهریورماه با افت 2.39 درصدی مواجه شد و به 63583 تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت این ماه، به 20.19 درصد رسید.
به گزارش اقتصادوما، بر اساس مقررات فعلی، متقاضیان مشمول با خرید ۳٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١۶٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین برای دریافت وام ١۶٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به متوسط 63583 تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط 20 میلیون و 346 هزار تومان صرف خرید ۳٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.
****************

کارنامه مردادماه وام مسکن
افت ۲.۳٧ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه
به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، در مردادماه با افت ۲.۳٧ درصدی مواجه شد و به ۶۵۱۳۸ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت این ماه، به ۲۰.۲۷ درصد رسید.
به گزارش اقتصادوما، بر اساس مقررات فعلی، متقاضیان مشمول با خرید ۳٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١۶٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین برای دریافت وام ١۶٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به متوسط ۶۵۱۳۸ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ٢٠ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان صرف خرید ۳٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.****************

کارنامه تیر ماه وام مسکن
افت ۲.۶۸ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه
به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، در مردادماه با افت ۲.۶۸ درصدی مواجه شد و به ۶۶۷۸۶ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت این ماه، به ۲۰.۳۴ درصد رسید.
به گزارش اقتصادوما، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به متوسط ۶۶۷۸۶ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


****************
کارنامه خرداد ماه وام مسکن
صعود ۴.۲۰ درصدی هزینه خرید وام مسکن: افزایش نرخ سود اوراق تسه
به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، در خرداد ماه با افزایش ۴.۲۰ درصدی مواجه شد و به ۶۸۶۲۶ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت این ماه، به ۲۰.۴۳ درصد رسید. 
به گزارش اقتصادوما، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به متوسط ۶۸۶۲۶ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱٥ میلیون و ۹٧ هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.

×××××××××××

کارنامه اردیبهشت ماه وام مسکن
صعود ۳.۸۲ درصدی هزینه خرید وام مسکن: افزایش نرخ سود اوراق تسه
به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، در اردیبهشت ماه با افزایش ۳.۸۲ درصدی مواجه شد و به ۶۵۸۶۰ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت این ماه، به ۲۰.۳۰ درصد رسید. 
به گزارش اقتصادوما، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به متوسط ۶۵۸۶۰ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۳ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


×××××××××××

کارنامه فروردین ماه وام مسکن
سقوط ۵.۶۸ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه
به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، در فروردین ماه با افت ۵.۶۸ درصدی مواجه شد و به ۶۳۱۱۶ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن با تغییر قیمت این ماه، به ۲۰.۱۷ درصد رسید. 
به گزارش اقتصادوما، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به متوسط ۶۳۱۱۶ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۳ میلیون و ۸۸۵هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.
** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.


×××××××××××
کارنامه وام مسکن در سال ۹۶:

نزول ۵.۰۲ درصدی هزینه خرید وام مسکن: کاهش نرخ سود اوراق تسه در سال ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادوما، متوسط قیمت امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس، در سال ۱۳۹۶ با افت ۵.۰۲ درصدی مواجه شد و به ۶۶۹۱۷ تومان رسید. به این ترتیب، در حالی که نرخ سود بانک مسکن برای این تسهیلات ١٧.٥ درصد است، نرخ سود واقعی دریافت این وام مسکن، به ۲۰.۳۵ درصد رسید.

به گزارش اقتصادوما، بر اساس مقررات فعلی، زوج های تهرانی با خرید ٢٢٠ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ١١٠ میلیون تومان وام مسکن و جعاله مسکن دریافت کنند. بنابراین زوج های تهرانی برای دریافت وام ١١٠ میلیون تومانی مسکن با توجه به متوسط ۶۶۹۱۷ تومانی قیمت اوراق تسهیلات مسکن، باید به طور متوسط ۱۴ میلیون و ۷۲۱ هزار تومان صرف خرید ٢٢٠ برگ اوراق تسهیلات مسکن نمایند.

** اطلاعات تکمیلی خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس شامل قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و تغییرات آن، نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق این اوراق و هزینه خرید اوراق جهت دریافت وام مسکن برای مشمولان را در جداول زیر ببينيد.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳۰
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
0
0
قیمت بازار اوراق وام مسکن نسبت به روز قبل (سه شنبه) 0.9 درصد افزایش یافته است بازار اوراق وام مسکن شامل 30 نماد مختلف است که کمترین قیمت روز چهارشنبه 74200 و بیشترین قیمت آن 84600 تومان بوده است. برای اخذ وام خرید از هر نمادی فرقی ندارد. / نجفی با 10 سال تجربه در بازار اوراق وام مسکن/
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
1
4
بابا با این وام های گرون، اصلاً صرف نمی کنه آدم بره دنبال خرید خونه! چه خبره!!
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
0
1
قیمت بازار اوراق وام مسکن در روز چهارشنبه نسبت به روز قبل 0.2% کاهش یافت. قیمت بسته شدن بازار 79516 تومان است. کمترین قیمت 74001 تومان و بیشترین قیمت آن 83384 تومان بوده است. این بازار در حال حاضر شامل 29 نماد مختلف است که برای اخذ وام خرید از هر نمادی فرقی ندارد. کاهش شدید قیمت برای روز شنبه 29 آبان و دوشنبه تا آخر هفته پیش بینی می شود.
در صورتی که فردی 60 میلیون وام اوراق اخذ نماید می بایستی در مدت 12 سال حدود 84 م بابت سود وام و 60 م بابت اصل وام پرداخت نماید (جمع حدود 144م) اگر قیمت هر سهم اوراق 79500 فرض کنیم برای خرید 60 م تومان وام می بایستی 9.5 م نقدا پرداخت کنید به عبارت بهتر مشتری برای 50 م (با احتساب سند رهنی) 144 میلیون پرداخت می کند. بعنی حدود سه برابر / نجفی - کارشناس وام با 10 سال سابقه/ najafi_lc@yahoo.com /
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
0
1
قیمت در بازار اوراق وام مسکن نسبت به روز قبل 2.2% کاهش یافت کمترین قیمت 71602 و بیشترین قیمت 81000 بوده. علت افت قیمت، باز شدن نماد جدید و افزایش عرضه نسبت به تقاضا است. برای فردا چهارشنبه 95/9/3 کاهش قیمت بازار پیش بینی می شود/ نجفی - کارشناس وام با 10 سال سابقه / najafi_lc@yahoo.com/
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
0
0
امروز سه شنبه 9/9/95 تعداد 52836 سهم معامله شد کمترین قیمت 69122 و بیشترین قیمت 77724 تومان بوده است قیمت بازار تسه نسبت به روز معاملاتی قبل 0.9% افزایش یافت. پیش بینی می شود قیمت پایانی بازار اوراق مسکن تا انتهای این ماه قیمت حوالی 75000 تومان در هر سهم نوسان داشته باشد و افزایش یا کاهش شدید قیمت متصور نمی باشد / نجفی-کارشناس وام با 10 سال سابقه najafi_lc@yahoo.com /
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
0
0
نکته مهم معاملات اوراق دی ماه 95 افزایش حجم مصرف اوراق به میزان حدود 40% نسبت به ماه قبل است و این حجم مصرف اوراق مشابه مصرف وام مرداد ماه 95 است این امر نشاندهنده افزایش خرید واحد مسکونی در کل کشور است در صورت تداوم این امر شاهد رونق خرید مسکن خواهیم بود. درباره قیمت اوراق شنبه و یک شنبه آتی شاهد افت شدید قیمت اوراق مسکن خواهیم بود و بعد از هفته اول بهمن ماه قیمت اوراق روند صعودی را به خود خواهد دید و احتمال ورود به کانال قیمتی 80000 در ماه آتی وجود دارد / نجفی-کارشناس وام با 10 سال سابقه najafi_lc@yahoo.com /
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
0
1
آقاي كارشناس وام اين دكوني كه شما براي خودت درست كردي الان يه جوان 30 تا 35 ساله پول خريد اوراق 120 تا معادل 9500000 تومن بعلاوه يك درصد كارگزاري بعلاوه پول تو رهن رفتن بانك و كارشناس بانك و سود 18% اسمي كه واقعيش ميشه حدود 23.5% رو از كجا بياره پس انقدر تبليغ نكن قيمت اوراق بايد برسه به همون 50 تومن دوسال سه سال پيش
سرور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
0
0
خیلی سود میزارن روش یکم رحم داشته باشین
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
0
0
سلامم ازموقع خرید اوراق تا تحویل وام به فروشنده چقدر زمان میبره بانک مسکن چرا برای اطلاع رسانی به طرفین ومتعاملین سکرت ومحرمانه بازی میکنه
یک متقاضی دریافت وام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
0
1
این وام عین کلاهبرداری هست. 17.5 درصد سود آنهم برای خرید مسکن ؟ دولت موظف است در جهت تامین مسکن مردم تلاش کند و وام های با سود پایین در اختیار مردم بگذارد . این وظیفه مسلم دولت است. کسی که پس اندازی ندارد تا تسهیلات 9.5 درصدی دریافت کند اینگونه دزدان سر گردنه جیبش را خالی میکنند. دستمریزاد به بانک مسکن با این کلاهبرداری قانونی
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۰
0
0
وام اوراق مسکن امتیازی است که به سپرده گذاران ممتاز حسابهای بانک مسکن تعلق می گیرد و این امتیاز وام در بورس قابل معامله است. سود اصلی این بازار را بانک مسکن می برد از طرفی سوده سپرده ناچیزی به حسابهای مسکن می دهد و در عوض امتیاز وامی می دهد که جبران کسری سوده سپرده را نماید.
اما در این بین بازنده اصلی، وام گیرنده است. از طرفی باید وام را از بورس بخرد و از طرفی دیگر باید اصل و سود وام پس دهد.
اصل و سود وام با احتساب قیمت خرید وام چیزی حدود سه برابر نسبت به اصل وام است. مثلا اگر کسی 60میلیون وام خرید نماید با احتساب قیمت هر سهم 85 هزار تومان (قیمت متوسط سال قبل) چیزی حدود 10200000 تومان باید بابت خرید وام هزینه کند و اگر هزینه های دیگر مانند سند رهنی و غیره به آن اضافه شود به راحتی 11 میلیون تومان برای استفاده کننده هزینه دارد به عبارت دیگر وام گیرنده 49 میلیون دریافت کرده است و می بایست عوض آن 140 میلیون تومان در 12 سال به بانک برگرداند این می شود 2.85 برابر که من سه فرض نمودم.
با تجربه 11 ساله اینجانب در کار وام ، این وام برای کسانی که با وام صاحب خانه می شوند و از مستاجری رهایی می یابند و قیمت ملک در حال رشد باشد می تواند مفید باشد و لا غیر.
نجفی کارشناس وام با 11 سال تجربه / najafi_lc@yahoo.com /
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
0
0
در صورت بازگشایی نماد 9601 در شنبه آینده، قیمت اوراق مسکن به کمترین میزان خود خواهد رسید. پیش بینی اینجانب حدود قیمت 67000 برای نماد 9601 است. احتمالا نماد 9402 قیمت 45000 تومان را به خود ببیند. فرصت خوبی برای خریداران اوراق مسکن است. / نجفی کارشناس وام با 11 سال سابقه / najafi_lc@yahoo.com/
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۵
0
0
با سلام. لطفا مسؤلین فکری هم در مورد افزایش قیمت اوراق حق تقدم مسکن در چند روز اخیر بکنند. چرا که در آستانه انتخابات باعث ریزش رای آقای روحانی می‌شود. با تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
0
0
عجب داستانیه.بخوای وام 100 میلیونی بگیری باید ی خونه 125 میلیونی بخری.از طرفی نزدیک 17 میلیون پول اوراق بدی .یعنی باید حداقل 40 تا 45 میلیون داشته باشی تا بتونی وامو بگیری بعد 150 میلیون هم پس بدی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
0
0
چه کنیم با این بدبختی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
0
0
از دوستان مجرب خواهشمندم پیش بینی شون رو راجع به قیمت اوراق مسکن در هفته آینده که منتهی میشه به انتخابات، بنویسن.
با تشکر
نجفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
0
0
اوراق مسکن نوسان خاصی نخواهد داشت
دوشنبه و سه شنبه آینده (1و2 خرداد) قیمت پائین می آید و بهترین فرصت برای کسانی است که منتظر خرید هستند
احتمالا حواشی قیمت 70-71 هزار
احسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
0
1
با سلام
من 5 ماه پیش 90 سهم اوراق برای وام مسکن گرفتم
ولی پشیمون شدم
حالا اوراقم رو چطور و کی ببرم پس بدم که ضرر نکنم
با تشکر
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
0
0
بانکداری اسلامی بدون ربا خخخخخخخ
کاوه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
0
0
سلام

من میخواهم 110 سهم اوراق مسکن بخرم: با توجه به افزایش قیمت اوراق در سه چهار روز اخیر بهتره این هفته اوراق را بخرم ؟ یا اینکه منتظر کاهش قیمت باشم؟

با تشکر
مجتبی
|
Canada
|
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
0
0
به این میگن پول بی رباواسلام ناب محمدی
مجتبی
|
Canada
|
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
0
0
به این میگن پول بی رباواسلام ناب محمدی
نیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
0
0
خواستم از دوستانی که اطلاعاتشون کامله بپرسن باتوجه به اینکه بانک ملی هم اوراق مسکن میده
قیمت اوراق پایین میاد یا نه؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
0
0
اوراق وام مسکن پانزدهم الی بیستم فروردین 97 قیمت کانال 50 هزار تومانی را لمس خواهد کرد.
برای 100 میلیون وام حدود 2 میلیون با الان تفاوت قیمت خواهد داشت.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
0
0
ما با مردم یمن و سوریه چه فرقی داریم اونجا عربستان دا ه مردم و استسمار میکنه اینجا بانکها و دولت خودمون انگار یه زلزله اومده داره هممونو بی خانمان میکنه
siteseven.ir
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
0
0
ممنون
شهروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
0
0
وام نیست دام هست به امام رضا
داو محمدی
|
United States
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
0
0
سلام
من دو دفعه وام مشارکت با اوراق گرفتم .درسته سود بانکی خیلی دادم ولی با توجه به این اوضاع نابسامان بازار و تورم موجود اگر وام نگیریم خیلی از قافله اشفته بازار عقب می مونیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
0
0
خیلی وام بیخودی شده وام مسکن پیرت می کنه
فرهاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
0
0
مردباشین هم نظرات روبذارید. سانسورنکنید. این صندوق یه کلاهبرداره.
نام:
ایمیل:
* نظر: